FAQ    Webboard   Vote   Links   Sitemap   รับสมัครงาน   ติดต่อเครือข่าย
 

แบบทดสอบตนเอง โรคหยุดหายใจขณะหลับ

 

 

คำชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง


ใช่ไม่ใช่
1. ท่านนอนกรนหรือไม่
2. เคยมีคนบอกว่าท่านหยุดหายใจขณะนอนหลับ
3. ท่านต้องตื่นนอนเนื่องจากต้องการอากาศหายใจ
4. ท่านมีอาการกระตุกขณะหลับ (นอนสะดุ้ง)
5. ท่านรู้สึกปวด/มึนศีรษะหลังตื่นนอนตอนเช้าบ่อยๆ
6. ท่านมักจะหลับเสมอขณะอ่านหนังสือ
7. ท่านเคยหลับขณะขับรถ หรือขณะรถติดไฟแดง
8. ท่านรู้สึกไม่สดชื่น หรือรู้สึกหมดแรงหลังจากการนอน 8 ชั่วโมง
 

 

 

 

Copyright © 2011 เครือข่ายคนไทยไร้พุง อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-716-6744 ต่อ 25 แฟกซ์ 02-718-1652
อีเมล์ raipoong@gmail.com