FAQ    Webboard   Vote   Links   Sitemap   รับสมัครงาน   ติดต่อเครือข่าย
 

แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง

 

 

โปรดประเมินว่าในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ ท่านมีอาการ พฤติกรรมหรือความรู้สึกต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด และขีดเครื่องหมาย X ลงในช่องแสดงความถี่ของอาการที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเอง ตอบตามความเป็นจริงมากที่สุด


อาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึก ระดับความถี่ของการเกิดอาการ
ไม่เคยเลย = 0 เป็นครั้งคราว =1
(1-2 ครั้ง/เดือน)
เป็นบ่อยๆ = 2
(3-4 ครั้ง/เดือน)
เป็นประจำ = 3
(ทุกสัปดาห์)
1. นอนไม่หลับ เพราะคิดมากหรือกังวลใจ
2. รู้สึกหงุดหงิด หรือรำคาญใจ
3. ทำอะไรไม่ได้เลย เพราะประสาทตึงเครียด
4. มีความวุ่นวายใจ
5. ไม่อยากพบปะผู้คน
6. ปวดหัวข้างเดียวหรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง
7. รู้สึกไม่มีความสุขหรือเศร้าหมอง
8. รู้สึกหมดหวังในชีวิต
9. รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า
10. กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา
11. รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ
12. รู้สึกเพลีย จนไม่มีแรงจะทำอะไร
13. รู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำอะไร
14. มีอาการหัวใจเต้นแรง
15. เสียงสั้น ปากสั้น หรือมือสั้นเวลาไม่พอใจ
16. รู้สึกกลัวผิดพลาดในการทำสิ่งต่างๆ
17. ปวดหรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอย หลังหรือไหล่
18. ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย
19. มึนงงหรือเวียนศีรษะ
20. ความรู้สึกทางเพศลดลง
*ความหมายของผลรวมการประเมินความเครียดด้วยตนเอง
0-5 หมายถึง ผู้ตอบไม่จริงใจ หรือไม่แน่ใจในคำถาม
6-17 หมายถึง ไม่เครียด หรือ ปรกติ
18-25 หมายถึง เครียดสูงกว่าปรกติเล็กน้อย
26-29 หมายถึง เครียดปานกลาง
มากกว่า 30 ขึ้นไป หมายถึง เครียดมาก

 

 

 

 

Copyright © 2011 เครือข่ายคนไทยไร้พุง อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-716-6744 ต่อ 25 แฟกซ์ 02-718-1652
อีเมล์ raipoong@gmail.com