แนะนำโครงการรวมใจลดพุงทั่วไทยฯ “โรงพยาบาลชลบุรี” (2)

ตารางกิจกรรม( Walk Rally ) วัน ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555
7.30		    ขึ้นรถหน้า รพ.ชลบุรี
9.00 		   เดินทางถึง หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ  เข้าห้องสัมมนา
9.30		    ประธานกล่าวเปิดงาน สัมมนา
9.30-10.30	 กิจกรรม นันทนาการ ละลายพฤติกรรม
10.30-10.45	 อาหารว่าง
10.45-12.00	 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
12.00-13.00	 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00	 Walk Rally  ณ.หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ
15.00-15.45 	รับประทานอาหารว่าง
15.45-16.30	 เล่น พักผ่อน ณ.หาดเตยงาม เดินทางกลับ

หมายเหตุ **
- การแต่งกายสวมใส่ชุดที่สามารถทำกิจกกรมได้คล่องตัว (ใส่เสื้อโครงการฯ )  และเตรียมชุดเผื่อเปลี่ยนอีก 1 ชุด
- ใส่รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าแตะ
ตัวอย่างรูปกิจกรรม
  
  
  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>