FAQ    Webboard   Vote   Links   Sitemap   รับสมัครงาน   ติดต่อเครือข่าย
 

รอบเอวไม่ควรเกินครึ่งของความสูง

นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ พบ.

 
                เอวเป็นส่วนของร่างกายที่เคลื่อนไหวน้อย เมื่อเทียบกับแขนขา อาหารที่เรากินเกินแล้วร่างกายใช้ไม่หมด จึงมักจะพอกพูนสะสมอยู่บริเวณรอบเอวและอวัยวะในช่องท้อง การศึกษาที่ผ่านมาบอกให้เรารู้ว่า รอบเอวยิ่งใหญ่ แสดงถึงการมีไขมันไปพอกที่อวัยวะภายในช่องท้องมากขึ้น ซึ่งส่งผลเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวาน ไขมันผิดปกติ ความดันฯสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งมะเร็งบางชนิด การวัดรอบเอวจึงเป็นวิธีประเมินความเสี่ยงโรคดังกล่าวที่ใช้ง่าย วัดเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ

 

                รอบเอวที่เกิน ๘๐ เซนติเมตรในผู้หญิงหรือ เกิน ๙๐ เซนติเมตรในผู้ชาย เป็นตัวบ่งบอกโอกาสเสี่ยงโรคที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าคนที่สูง เทียบกับคนที่เตี้ยกว่า รอบเอวเกินเท่ากัน คนเตี้ยน่าจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่า จึงเป็นที่มาของการวัดรอบเอว เทียบกับความสูง

 
                การทบทวนการศึกษา เพื่อตอบคำถามว่า ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index น้ำหนักเป็นกิโลกรัมต่อ ๑ ตารางเมตร) ความยาวรอบเอว (Waist Circumference หน่วยเป็นเซนติเมตร) และ อัตราส่วนความยาวรอบเอวต่อความสูง (Waist Height ratio) ตัววัดตัวใดที่จะบอกโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีที่สุด ได้การศึกษาคุณภาพดีจนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๓๑ การศึกษา ในประชากร 300,000 กว่าคน (ชาย 123,000 หญิง 182,000 กว่าคน) จาก ๑๘ ประเทศ (๖ ประเทศในทวีปเอเชีย ๒ ประเทศในตะวันออกกลาง ๒ ประเทศในทวีปออสเตรเลีย ๔ ประเทศในทวีปยุโรป ๒ ประเทศในทวีปเมริกาใต้ และ ๑ ประเทศในแคริบเบียน) อายุตั้งแต่ ๑๘ ถึง ๑๐๐ ปี เป็นการศึกษาไปข้างหน้า ๖ การศึกษา ซึ่งติดตามตั้งแต่ ๓.๕ ถึง ๑๗ ปี (การศึกษาในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นการศึกษาไปข้างหน้าที่นานที่สุด) พบว่า

 

                ในประชากรทั้งชายและหญิง อัตราส่วนความยาวรอบเอวต่อความสูง เป็นตัวชี้วัดโอกาสเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันฯสูง ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง กลุ่มอาการอ้วนพีมีพุง และ โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่ดีที่สุด กล่าวคือ เมื่อเทียบกับดัชนีมวลกาย อัตราส่วนความยาวรอบเอวต่อความสูง เพิ่มความสามารถในการแยกแยะโอกาสเสี่ยงดังกล่าวขึ้นร้อยละ 4-5 ส่วนความยาวรอบเอว เพิ่มความสามารถในการแยกแยะขึ้นร้อยละ 3

 

                จุดตัดที่แบ่งโอกาสเสี่ยงดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นของ อัตราส่วนความยาวรอบเอวต่อความสูง คือ 0.5 แปลว่า ถ้าอัตราส่วนความยาวรอบเอวต่อความสูง ที่มากกว่า 0.5 จะเพิ่มโอกาสเป็นโรคเบาหวาน ความดันฯสูง ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง อ้วนพีมีพุง และ โรคหัวใจและหลอดเลือดใครอยากรู้ว่า เราเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน ความดันฯสูง ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง อ้วนพีมีพุง และ โรคหัวใจและหลอดเลือดหรือไม่ ก็ให้วัดความยาวรอบเอวของเราเองว่า ยาวเกินกว่า ครึ่งหนึ่งของความสูงของเราหรือไม่ ยิ่งเกินมาก ก็ยิ่งเสี่ยงมาก

 

ตัวอย่างเช่น เราสูง 168 เซนติเมตร รอบเอวของเราไม่ควรเกิน 168 หาร 2 คือ 84 เซนติเมตร ถ้าเกินกว่านี้ ก็เพิ่มโอกาสเสี่ยงฯ

 

วิธีวัดรอบเอวด้วยตนเอง (ดูว่าเกินหรือไม่)

 

อุปกรณ์

๑. สายพลาสติก (เชือกฟาง) หรือ เชือกที่ไม่ยืดหยุ่น ยาวประมาณ ๒ เมตร

๒. กรรไกขนาดใหญ่ หรือ ไม้บรรทัดยาว ๑ ฟุต

 

วิธีทำ

๑. ผูกปมที่ปลายเชือกด้านหนึ่ง ห่างจากปลายประมาณ ๕ เซนติเมตร

๒. ใช้ส้นเท้าขวา เหยียบปมที่ผูกไว้ให้แนบติดพื้น โดยให้ปมอยู่ที่ขอบส้นเท้าขวาด้านนอกพอดี

๓. ดึงปลายเชือกอีกด้านหนึ่งด้วยมือขวา แล้วชูมือขวา(พร้อมกับเชือก)ไว้เหนือศีรษะ ให้แนวเชือกตึง และตั้งฉากกับพื้น ขนานไปกับข้างลำตัว

๔. มือซ้ายถือกรรไกร วางด้ามกรรไกรไว้บนศีรษะให้ขนานกับพื้น ส่วนแนวปลายกรรไกร ตั้งฉากกับแนวเชือกข้างลำตัว

๕. ค่อย ๆ ขยับมือขวาที่จับเชือกอยู่ลงมาถึงตำแหน่งที่แนวปลายกรรไกร ตัดกับแนวเชือกข้างลำตัว ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้มือขวาจับตำแหน่งเชือกนั้นไว้ให้แน่น

๖. ใช้กรรไกรตัดเชือกตำแหน่งที่นิ้วมือขวาจับไว้ และ ตัดปมที่ปลายอีกด้านหนึ่งของเชือกออก จะได้เชือกที่แสดงถึงความสูงของเราเอง

๗. จับปลายเชือกทั้งสองเข้าหากัน แบ่งครึ่งความยาวของเชือกเป็น ๒ ส่วนเท่า ๆ กัน ผูกปมที่กึ่งกลางเชือก

๘. นำปมที่กึ่งกลางเชือกไว้ที่สะดือ แล้วนำปลายเชือกด้านหนึ่งวนรอบเอว ให้ขนานกับพื้น ด้วยความตึงเชือกพอประมาณ

๙. ขณะหายใจออกสุด ก่อนหายใจเข้า ดูว่า ปลายเชือกที่อ้อมรอบเอว สามารถมาชน หรือ เลยปมที่อยู่บริเวณสะดือหรือไม่ ถ้าชน หรือ เลยได้ แสดงว่า รอบเอวไม่เกินครึ่งหนึ่งของความสูง แต่ถ้าปลายเชือกด้านหนึ่งที่อ้อมรอบเอว ไม่สามารถมาชนปมที่อยู่บริเวณสะดือได้ ให้นำเชือกอีกด้านหนึ่งจากปมไปชนปลายเชือกแทน ใช้นิ้วหัวแม่มือ และ นิ้วชี้จับตำแหน่งที่ปลายเชือกชนกับเชือกอีกด้านหนึ่งไว้ แล้วใช้กรรไกตัดตรงตำแหน่งนั้น

๑๐. จะได้เชือกหนึ่งเส้นที่มีปมอยู่หนึ่งปม ความยาวจากปลายเชือกถึงปมที่เป็นครึ่งหนึ่งของความสูง คือ รอบเอวที่ควรจะเป็นของเรา ส่วนที่เหลือคือรอบเอวที่เกินมา วัดรอบเอวด้วยตนเองทุก ๒ ถึง ๓ เดือน ถ้ารอบเอวเล็กลง ปลายรอบเอวที่เกินก็สามารถจะใช้กรรไกร ตัดให้สั้นลงได้ เรื่อย ๆ จนถึงปม แต่ถ้ารอบเอวใหญ่ขึ้น ๆ ไม่สามารถต่อเชือกออกไปได้ ให้ทำการวัดรอบเอวใหม่ โดยใช้เชือกเส้นใหม่

 

หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มีกรรไกร ก็ให้ใช้ไม้บรรทัด ในการวัดความสูง และ ใช้การผูกปมแทนการตัดด้วยกรรไกร ผู้ที่รอบเอวเกิน จะได้เชือกเส้นเดิมที่มี ๔ ปม กล่าวคือ ปมซ้าย ขวาสุด ๒ ปม คือ ความยาวของความสูงของเรา ปมตรงกลางของความสูงของเรา และ ปมความยาวรอบเอวที่เกินมา ส่วนผู้ที่รอบเอวไม่เกิน ก็จะมี ๓ ปม คือ ปมซ้าย ขวาสุดของข้างเป็นความยาวรอบเอว และ ปมตรงกลาง
 

 

 

 

 

 

 

  สาระดีเพื่อสุขภาพ
อาหารเช้าสำคัญต่อลูกน้อยอย่างไร
ผู้สูงวัยกินดี มีภูมิคุ้มกัน ต้านโควิด
การออกกำลังกายกับการลดความรุนแรงของการติดเชื้อ โควิด-19
Healthy Hydration: น้ำเปล่า ตัวช่วยสุขภาพดี ที่ร่างกายขาดไม่ได้
3 อาหารคลายเครียด ช่วยคุณลดความเครียด อารมณ์ดี สุขภาพดี
ทำไมการฟังเพลงถึงช่วยให้เราออกกำลังกายได้ดีขึ้น ?
ปรับพฤติกรรมการกิน ลดเค็มง่ายๆ ไตไม่พัง ความดันไม่พุ่ง
กิน “พริก” อายุยืนกว่า
ชีวิตดีขึ้น หลังจัดโต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน ครั้งเดียว
กินเค้ก(และขนมหวาน)อย่างไร ให้สุขภาพดี
กิน IF อย่างไร ให้น้ำหนักลดอย่างยั่งยืน
Shopping แบบเฮลท์ตี้ กินดีกับนักกำหนดอาหาร
เหน็บ...เจ็บชาปลายมือ เท้า ขา เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
สั่งชาบูเดลิเวอรี กินอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ
เมนูไข่แปรรูป กินอย่างไรให้ปลอดภัย
คุมอาหาร ปรับตัวมานานแล้ว "หลุด" จะกลับไปต่ออย่างไรดี
โจ๊กกับปาท่องโก๋ อาหารเช้าคู่หูที่ต้องระวัง
กินอาหารสำเร็จรูป พร้อมรับประทานอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ
หมูแผ่น หมูหยอง ของอร่อยที่ต้องระวัง
ผักกาดดอง ของที่ต้องติดบ้าน แล้วเราจะกินยังไงดีล่ะ
ขิง กินแล้วป้องกันโควิดจริงหรือไม่
ผลไม้ที่ควรมีติดไว้ในตู้เย็น
การเจริญสติ-สมาธิ ช่วยลดโอกาสปอดอักเสบรุนแรงและการตายจากโควิด 19 ได้อย่างไร
ดื่มนมอย่างไร ให้ยังฟิต แม้ต้องอยู่ติดบ้าน
ขวดเดียวเอาอยู่ เลือกน้ำมันอย่างไรให้เอาอยู่ในทุกเมนู
สามเกลอ สามสมุนไพรมีไว้ติดบ้าน รับรองชีวิตไม่จืดชืด
วิธีเก็บรักษาเนื้อสัตว์และแหล่งโปรตีนให้เหมาะสม
อ้วนกับโควิด-19
หม่าล่า เมนูยอดฮิต กินอย่างไรให้สุขภาพดี๊ดี
เคล็ดไม่ลับ ขยับตัวเพิ่มขึ้น
6 เป้าหมายสำคัญ เพื่อมุ่งสู่การลดความดันสูง
Healthy Break เบรคนี้ ดี(ต่อสุขภาพ) แน่
9 วิธี ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
เรื่องของถั่ว
8 วิธี ในการกินชานมไข่มุก ให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
ุ6 วิธีเลือกนมถั่วเหลืองให้ได้คุณค่า...น่าดื่ม
ลดน้ำหนักตามประสา คนมีปัญหาหัวใจ
อ้วนลงพุงสัมพันธ์ความดันสูง
ตับถูกไขมันเกาะ ไม่ใช่แค่เพราะดื่มเหล้า
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” พฤศจิกายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” ตุลาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” กันยายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” สิงหาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” กรกฏาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” มิถุนายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” พฤษภาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” เมษายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” มีนาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” กุมภาพันธ์
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” มกราคม
หวานจับใจ
มะเร็งกับเนื้อแปรรูปแบบไทยๆ
ขนมและอาหารหน้าโรงเรียน : ประเด็นระดับชาติของเยาวชนไทย
หุ่นดีได้ ด้วยอาหารกากๆ !!?!!
หมุนเวียน ปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน ตอน 1 อาหารทั่วไปที่กินทุกวัน
หมุนเวียน ปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน ตอน 2 เครื่องดื่มแก้วโปรด
หมุนเวียน ปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน ตอน 3 ขนม ของหวาน อาหารล้างปาก
หิวแหลก โหยของหวาน ก่อนมีรอบเดือน
สวนล้างลำไส้ ไม่ดีอย่างไร??
หรือเราจะอ้วนเพราะชอบกินเค็มv
แก่ง่าย ตายไว เพราะใส่ครีมเทียม
กินเหล้า = เผละ
มาปาร์ตี้แบบคนหุ่นดี รับปีใหม่กันดีกว่า
ลดน้ำหนักด้วยอาหารอิ่มนาน
แบคทีเรียช่วยอ้วน กับ แบคทีเรียช่วยผอม
เลือกสลัดบาร์อย่างไรให้หุ่นดี
อ้วนได้ ไม่ต้องพยายาม เพราะ..ฮอร์โมนเครียด
สุขภาพดีด้วยถั่ว
ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แบบไทยๆ กับการควบคุมน้ำหนัก
การออกกำลังกายในช่วงที่อากาศร้อน
แก้ปัญหาผอมแห้งแต่พุงแซงล้ำหน้า
ความหิว ความอยากอาหาร ความอิ่ม คืออะไร
มากินคลายร้อนแบบผอมๆ กันดีกว่า!!!
ลูกอ้วนและนอนกรน...เรื่องไม่ธรรมดา
ว่าด้วยเรื่อง "หมูกรอบ"
กาแฟลดความอ้วน ผอมชัวร์หรือมั่วนิ่ม??!!
อ้วนเพราะดื้อต่อฮอร์โมนอิ่ม
วาเลนไทน์นี้ หุ่นดีด้วยช็อกโกแลต
เรื่องเล่า เราเคยอ้วน....ณัฐพนธ์ ไข่งาม (นัท)
ไขมันกินได้....เลือกให้ถูกกินให้พอดี ช่วยลดน้ำหนักได้
ฝึกสมาธิในการกินช่วยลดอ้วนลดพุง
เด็กอ้วนกับการออกกำลังกาย
5 วิธีจัดการกับฮอร์โมนหิว
วิธีลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ลดไขมันเฉพาะส่วนที่ดีที่สุด ต้องทำอย่างไร?
ออกกำลังอย่างไร เมื่อไม่มีเวลาออกกำลัง
ฉลองปีใหม่อย่างไร...ไม่ให้บั่นทอนสุขภาพ
ปาร์ตี้ปิ้งย่าง สังสรรค์เซลล์มะเร็ง
กระเช้าปีใหม่ : ควรเลี่ยง ควรเลือก และตัวลวง!
ให้เหล้า = แช่ง ให้เค้กปีใหม่ = ?
บ้านของคนผอม
แฉด้านมืดยาลดความอ้วน!
นอนดึก เกี่ยวอะไรกับ อ้วนและเตี้ย?
การเสพติดอาหาร
Mindful eating ฝึกกินอย่างมีสติ
ชาอู่หลงช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ?
การเตรียมน้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อย
สัญญาณที่บอกว่าคุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก
เบื้องหลังความผอมของคนอ้วน
ปัญหาสุขภาพของเด็กโรคอ้วน
กินเจอย่างไรให้ไม่อ้วน
ความอ้วนทำร้ายผิวพรรณอย่างไร
อ้วน-กลม-หนา เพราะชานมไข่มุก
อ้วน...เพิ่มเข่าเสื่อม
ชวนกันมาเดินดีกว่า
ฉลากโภชนาการ อ่านเป็น ได้ประโยชน์
กินน้ำตาลมากต้นเหตุแห่งความชรา
เคล็ดลับชะลอวัย ไม่อ้วน ไม่แก่
การฝึกลมหายใจ
วิวัฒนาการของดัชนีบ่งชี้ปัญหาน้ำหนักเกินและอ้วน
การนอนน้อยกับโรคอ้วน
เด็กอ้วนกับอาการของระบบหายใจ
เคล็ดลับ 'กินอย่างฉลาด' ปราศจากโรค
ขยับ-กำจัดโรค
กินปลาอย่างไร : ต้ม นึ่ง หรือ ทอด
เก็บตกความรู้ด้านโภชนาการจากงาน "สุขพอดี ชีวิตดีพอฯ"
เตือน! “ช็อกโกแลต” วาเลนไทน์ทำตัวฉุ
กินปลา ”เป็นตัว” ดีอย่างไร
เอชดีแอล (ไขมันดี) ลดมะเร็ง โรคหัวใจ
"ขจัด 4 วายร้ายให้ไกลตัว"
“ขนมเข่ง” กินให้ถูกไม่อ้วนแน่
8 ข้อควรจำ เลือกรับประทานอาหารในงานเลี้ยง
พิจารณาตนเองก่อนออกกำลังกาย
การออกกำลังกายด้วยยางยืด
การเดินเพื่อสุขภาพ
รอบเอวไม่ควรเกินครึ่งของความสูง
เบาหวานกับโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง
ออกกำลังอย่างเดียว ลดน้ำหนักได้ไหม
การเดิน….ผู้ป่วยเบาหวานอายุยืน
12.12.12 สำคัญอย่างไรต่อสุขภาพ
ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเจาะเลือดได้ไหม?
"คิดเอง ทำได้ ห่างไกลโรค" นำสู่ปฏิบัติเรื่องอาหาร
บอกลา 4 โรคมหาภัย เบาหวาน ความดัน อ้วน มะเร็ง
สารอาหารที่ช่วยคลายเครียด
Copyright © 2011 เครือข่ายคนไทยไร้พุง อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-716-6744 ต่อ 25 แฟกซ์ 02-718-1652
อีเมล์ raipoong@gmail.com