FAQ    Webboard   Vote   Links   Sitemap   รับสมัครงาน   ติดต่อเครือข่าย
 

เบื้องหลังความผอมของคนอ้วน

 

 

คุณปวีณา  ปวีณาสมบัติ
เบื้องหลังความผอมของคนอ้วน

 

 

  

ผลงานที่ประสบผลสำเร็จมักได้รับคำชื่นชมแต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้น นอกจากคำชื่นชมแล้ว ยังได้รับความสุขใจที่สามารถทำงานนั้นออกมาได้ดีเยี่ยม

 

คุณปวีณา  ปวีณาสมบัติ อายุ 48 ปี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านโป่ง ผู้นำคนสำคัญที่นำทีมงานโรงพยาบาลบ้านโป่ง เข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายจัดการโรคอ้วน ในโครงการ “รวมใจลดพุงทั่วไทย ถวายไท้องค์ราชันฯ”  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลทีมงานโรงพยาบาลไร้พุงต้นแบบ "ดีเด่น"

 

ด้วยความที่เป็นพิธีกรอยู่บ่อยครั้งเวลาโรงพยาบาลมีการจัดงาน และรับผิดชอบงานต่างๆ ในโรงพยาบาลอย่างทุ่มเท ทำให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเลขานุการคณะทำงานส่งเสริมสุขภาพด้านบุคลากร จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้มีโอกาสได้ศึกษาแนวทางและรูปแบบในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างจริงจัง จนมาถึงอยู่ในทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลโปรแกรมควบคุมน้ำหนัก


โปรแกรมควบคุมน้ำหนักมีที่มาอย่างไร

 

จากนโยบาย “สร้างนำซ่อม” ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2546 ทำให้ทุกโรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น และได้จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมสุขภาพด้านบุคลากรขึ้น พอปี 2547 โชคดีมีโอกาสได้อบรมเรื่องโปรแกรมควบคุมน้ำหนัก ของ ดร.วณิชา กิจวรพัฒน์  สำนักโภชนาการ และคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง จึงได้นำมาปรับใช้ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ นักสุขศึกษา นักโภชนาการ พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คนที่น้ำหนักมากที่สุด 105 กิโลกรัม สามารถลดน้ำหนักได้ถึง 10 กิโลกรัม ในระยะเวลาเพียง 10 สัปดาห์ เป็นการจุดประกายให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกิดการตื่นตัวว่า...เกิดอะไรขึ้น โปรแกรมนี้ลดน้ำหนักได้จริงๆ หรือ...ไม่มียาแน่นะ...ต้องอดอาหารหรือไม่ และอีกหลายคำถามที่ตามมา

 

โปรแกรมควบคุมน้ำหนักถือว่าได้ผลดีในระดับหนึ่ง เพราะมีผู้ที่ผ่านเข้าในโครงการสามารถลดน้ำหนักได้จริงอย่างต่อเนื่องนับร้อยรายทีเดียว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีโอกาสพัฒนาอีก เพื่อให้ทันกับวิถีชีวิตของผู้คนที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุค ตามสมัย สิ่งสำคัญคือ การทำงานเป็นทีมของสหสาขาวิชาชีพและความตั้งใจจริงของผู้รับบริการในการที่จะลดน้ำหนักอย่างต่อเนื่อง

 

โปรแกรมการลดน้ำหนักประกอบด้วยโปรแกรมย่อย จำนวน 7 ครั้ง โดยระยะเวลาแต่ละครั้งห่างกันประมาณ 1 เดือนโดย

มีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1 “เปิดใจสลายพุง” เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักภาวะสุขภาพของตนเอง ได้เรียนรู้แนวคิดในการดูแลตนเอง

ตามหลัก3 อ.
ครั้งที่ 2 “มุ่งมั่นปรับเปลี่ยน” เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจแบบแผนพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกาย
ครั้งทื่ 3 “เวียนแลกอาหาร” เพื่อให้ทุกคนสามารถ คำนวณพลังงานจากอาหารที่ควรจะได้รับในแต่ละวัน และเลือกเมนูอาหารแลกเปลี่ยนได้ตามวิถีชีวิตของตน
ครั้งที่ 4 “เผาผลาญพลังงาน” เพื่อให้ทุกคนเพิ่มการออกกำลังกาย/กิจกรรมทางกาย
ครั้งที่ 5 “วานเพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อใช้กลุ่มเป็นแรงสนับสนุนในการดูแลสุขภาพกายและใจ สร้างพลังใจในการดูแลตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพตนเอง
ครั้งที่ 6 “เดือนแห่งวิถีทาง” เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืน
ครั้งที่ 7 “รางวัลความสำเร็จ” เพื่อให้ทุกคนได้ประเมินผลการดูแลตนเอง โดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดเปอร์เซนต์ไขมัน และตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนักและรอบเอวในระยะยาว

 


ปราบความอ้วนด้วยแรงจูงใจ

 

การลดน้ำหนักแน่นอนว่าต้องเจอคนไข้ที่ไม่ฟังหรือดื้อบ้าง จึงมีวิธีการชักชวน หรือพูดคุยให้คนไข้สนใจโดยการสร้างแรงจูงใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ จุดเริ่มต้นของการเปิดใจ รวมถึงการพบกันครั้งแรก จะสามารถบอกทิศทางได้เบื้องต้นว่า ผู้รับบริการแต่ละรายมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักหรือไม่มีผู้รับบริการรายหนึ่งบอกกับเรา “ถ้าวันนี้พี่บอกว่า กินแบบนี้สิถึงได้อ้วน จะกลับบ้านทันที”

 

นอกจากนี้ท่าทีที่เป็นมิตร พร้อมที่จะรับฟัง และให้คำแนะนำอย่างจริงใจ จะทำให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อถือ ดิฉันจะให้เบอร์โทรศัพท์มือถือกับผู้รับบริการทุกรายสามารถโทร. ปรึกษาได้ตลอดเวลา เพราะโดยธรรมชาติทุกคนก็รักตัวเอง ไม่อยากเจ็บป่วย หากเราเข้าใจเขา เขาก็จะเข้าใจเรา
ทำงานด้วยใจ

 

จากการที่ทำงานด้านการดูแล ร่วมทีมรักษากับแพทย์ 10 กว่าปี ประจำอยู่ที่หอผู้ป่วยพิเศษรวม ทำให้ได้มีโอกาสเห็นผู้ป่วยหลายรูปแบบ ทั้งผู้ป่วยด้าน สูติ-นรีเวช กุมารเวชกรรม ทำอย่างไร เขาเหล่านั้นถึงจะไม่ป่วย ไม่ต้องทุกข์ทรมานกับความเจ็บป่วย เมื่อได้มีโอกาส และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวหน้าพยาบาล ที่ได้ส่งไปอบรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ จึงตั้งปณิธานกับตนเองว่า จะนำความรู้ที่ไปอบรมประชุมมา 1 ครั้ง จะต้องนำมาพัฒนางาน 1 เรื่อง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี และจะมีความสุขและปีติทุกครั้งที่เห็นผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดีขึ้น แม้ผู้รับบริการบางราย ต้องลุ้นให้ลดน้ำหนักเป็นขีดก็ตาม

 

จากการทำงานตรงนี้คิดว่าตนเองได้ความสุขในการทำงาน เห็นประชาชนมีสุขภาพดี มีทีมสหสาขาวิชาชีพที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีโอกาสช่วยประเทศชาติประหยัดงบประมาณในการรักษาพยาบาล แม้ว่าการลดน้ำหนักจะเป็นสิ่งที่ยาก แต่เชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถที่คนคนหนึ่งจะทำได้ไม่ว่าจะเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนที่คุณรัก หากมีความตั้งใจจริงคุณทำได้แน่นอน

 

ถึงวันนี้ สิ่งที่จำขึ้นใจและสัญญากับตัวเองคือการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างสุขภาพของมวลมนุษย์ แม้ที่ผ่านมามากว่า 1,000 ราย จะประสบความสำเร็จบ้าง ไม่ประสบความสำเร็จบ้างก็ตาม แถมทำนอกเวลาราชการอีก เพราะนั่นย่อมเป็นการพิสูจน์ได้ว่า ความตั้งใจของผู้ให้บริการและความตั้งใจของผู้รับบริการ ใจส่งถึงใจ จนผู้รับบริการสัมผัสได้ถึงความเอื้ออาทรและการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ส่งผลให้เราต่างเดินทางไปสู่เป้าหมายพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

 

ที่มา : นิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับที่ ๔๑๔ ปีที่ ๓๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

 

 

 

ภาพประกอบเนื้อหา

 

  สาระดีเพื่อสุขภาพ
พนักงานออฟฟิศ ต้องคิดก่อนจะกิน
อาหารเช้าสำคัญต่อลูกน้อยอย่างไร
ผู้สูงวัยกินดี มีภูมิคุ้มกัน ต้านโควิด
การออกกำลังกายกับการลดความรุนแรงของการติดเชื้อ โควิด-19
Healthy Hydration: น้ำเปล่า ตัวช่วยสุขภาพดี ที่ร่างกายขาดไม่ได้
3 อาหารคลายเครียด ช่วยคุณลดความเครียด อารมณ์ดี สุขภาพดี
ทำไมการฟังเพลงถึงช่วยให้เราออกกำลังกายได้ดีขึ้น ?
ปรับพฤติกรรมการกิน ลดเค็มง่ายๆ ไตไม่พัง ความดันไม่พุ่ง
กิน “พริก” อายุยืนกว่า
ชีวิตดีขึ้น หลังจัดโต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน ครั้งเดียว
กินเค้ก(และขนมหวาน)อย่างไร ให้สุขภาพดี
กิน IF อย่างไร ให้น้ำหนักลดอย่างยั่งยืน
Shopping แบบเฮลท์ตี้ กินดีกับนักกำหนดอาหาร
เหน็บ...เจ็บชาปลายมือ เท้า ขา เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
สั่งชาบูเดลิเวอรี กินอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ
เมนูไข่แปรรูป กินอย่างไรให้ปลอดภัย
คุมอาหาร ปรับตัวมานานแล้ว "หลุด" จะกลับไปต่ออย่างไรดี
โจ๊กกับปาท่องโก๋ อาหารเช้าคู่หูที่ต้องระวัง
กินอาหารสำเร็จรูป พร้อมรับประทานอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ
หมูแผ่น หมูหยอง ของอร่อยที่ต้องระวัง
ผักกาดดอง ของที่ต้องติดบ้าน แล้วเราจะกินยังไงดีล่ะ
ขิง กินแล้วป้องกันโควิดจริงหรือไม่
ผลไม้ที่ควรมีติดไว้ในตู้เย็น
การเจริญสติ-สมาธิ ช่วยลดโอกาสปอดอักเสบรุนแรงและการตายจากโควิด 19 ได้อย่างไร
ดื่มนมอย่างไร ให้ยังฟิต แม้ต้องอยู่ติดบ้าน
ขวดเดียวเอาอยู่ เลือกน้ำมันอย่างไรให้เอาอยู่ในทุกเมนู
สามเกลอ สามสมุนไพรมีไว้ติดบ้าน รับรองชีวิตไม่จืดชืด
วิธีเก็บรักษาเนื้อสัตว์และแหล่งโปรตีนให้เหมาะสม
อ้วนกับโควิด-19
หม่าล่า เมนูยอดฮิต กินอย่างไรให้สุขภาพดี๊ดี
เคล็ดไม่ลับ ขยับตัวเพิ่มขึ้น
6 เป้าหมายสำคัญ เพื่อมุ่งสู่การลดความดันสูง
Healthy Break เบรคนี้ ดี(ต่อสุขภาพ) แน่
9 วิธี ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
เรื่องของถั่ว
8 วิธี ในการกินชานมไข่มุก ให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
ุ6 วิธีเลือกนมถั่วเหลืองให้ได้คุณค่า...น่าดื่ม
ลดน้ำหนักตามประสา คนมีปัญหาหัวใจ
อ้วนลงพุงสัมพันธ์ความดันสูง
ตับถูกไขมันเกาะ ไม่ใช่แค่เพราะดื่มเหล้า
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” พฤศจิกายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” ตุลาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” กันยายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” สิงหาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” กรกฏาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” มิถุนายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” พฤษภาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” เมษายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” มีนาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” กุมภาพันธ์
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” มกราคม
หวานจับใจ
มะเร็งกับเนื้อแปรรูปแบบไทยๆ
ขนมและอาหารหน้าโรงเรียน : ประเด็นระดับชาติของเยาวชนไทย
หุ่นดีได้ ด้วยอาหารกากๆ !!?!!
หมุนเวียน ปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน ตอน 1 อาหารทั่วไปที่กินทุกวัน
หมุนเวียน ปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน ตอน 2 เครื่องดื่มแก้วโปรด
หมุนเวียน ปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน ตอน 3 ขนม ของหวาน อาหารล้างปาก
หิวแหลก โหยของหวาน ก่อนมีรอบเดือน
สวนล้างลำไส้ ไม่ดีอย่างไร??
หรือเราจะอ้วนเพราะชอบกินเค็มv
แก่ง่าย ตายไว เพราะใส่ครีมเทียม
กินเหล้า = เผละ
มาปาร์ตี้แบบคนหุ่นดี รับปีใหม่กันดีกว่า
ลดน้ำหนักด้วยอาหารอิ่มนาน
แบคทีเรียช่วยอ้วน กับ แบคทีเรียช่วยผอม
เลือกสลัดบาร์อย่างไรให้หุ่นดี
อ้วนได้ ไม่ต้องพยายาม เพราะ..ฮอร์โมนเครียด
สุขภาพดีด้วยถั่ว
ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แบบไทยๆ กับการควบคุมน้ำหนัก
การออกกำลังกายในช่วงที่อากาศร้อน
แก้ปัญหาผอมแห้งแต่พุงแซงล้ำหน้า
ความหิว ความอยากอาหาร ความอิ่ม คืออะไร
มากินคลายร้อนแบบผอมๆ กันดีกว่า!!!
ลูกอ้วนและนอนกรน...เรื่องไม่ธรรมดา
ว่าด้วยเรื่อง "หมูกรอบ"
กาแฟลดความอ้วน ผอมชัวร์หรือมั่วนิ่ม??!!
อ้วนเพราะดื้อต่อฮอร์โมนอิ่ม
วาเลนไทน์นี้ หุ่นดีด้วยช็อกโกแลต
เรื่องเล่า เราเคยอ้วน....ณัฐพนธ์ ไข่งาม (นัท)
ไขมันกินได้....เลือกให้ถูกกินให้พอดี ช่วยลดน้ำหนักได้
ฝึกสมาธิในการกินช่วยลดอ้วนลดพุง
เด็กอ้วนกับการออกกำลังกาย
5 วิธีจัดการกับฮอร์โมนหิว
วิธีลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ลดไขมันเฉพาะส่วนที่ดีที่สุด ต้องทำอย่างไร?
ออกกำลังอย่างไร เมื่อไม่มีเวลาออกกำลัง
ฉลองปีใหม่อย่างไร...ไม่ให้บั่นทอนสุขภาพ
ปาร์ตี้ปิ้งย่าง สังสรรค์เซลล์มะเร็ง
กระเช้าปีใหม่ : ควรเลี่ยง ควรเลือก และตัวลวง!
ให้เหล้า = แช่ง ให้เค้กปีใหม่ = ?
บ้านของคนผอม
แฉด้านมืดยาลดความอ้วน!
นอนดึก เกี่ยวอะไรกับ อ้วนและเตี้ย?
การเสพติดอาหาร
Mindful eating ฝึกกินอย่างมีสติ
ชาอู่หลงช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ?
การเตรียมน้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อย
สัญญาณที่บอกว่าคุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก
เบื้องหลังความผอมของคนอ้วน
ปัญหาสุขภาพของเด็กโรคอ้วน
กินเจอย่างไรให้ไม่อ้วน
ความอ้วนทำร้ายผิวพรรณอย่างไร
อ้วน-กลม-หนา เพราะชานมไข่มุก
อ้วน...เพิ่มเข่าเสื่อม
ชวนกันมาเดินดีกว่า
ฉลากโภชนาการ อ่านเป็น ได้ประโยชน์
กินน้ำตาลมากต้นเหตุแห่งความชรา
เคล็ดลับชะลอวัย ไม่อ้วน ไม่แก่
การฝึกลมหายใจ
วิวัฒนาการของดัชนีบ่งชี้ปัญหาน้ำหนักเกินและอ้วน
การนอนน้อยกับโรคอ้วน
เด็กอ้วนกับอาการของระบบหายใจ
เคล็ดลับ 'กินอย่างฉลาด' ปราศจากโรค
ขยับ-กำจัดโรค
กินปลาอย่างไร : ต้ม นึ่ง หรือ ทอด
เก็บตกความรู้ด้านโภชนาการจากงาน "สุขพอดี ชีวิตดีพอฯ"
เตือน! “ช็อกโกแลต” วาเลนไทน์ทำตัวฉุ
กินปลา ”เป็นตัว” ดีอย่างไร
เอชดีแอล (ไขมันดี) ลดมะเร็ง โรคหัวใจ
"ขจัด 4 วายร้ายให้ไกลตัว"
“ขนมเข่ง” กินให้ถูกไม่อ้วนแน่
8 ข้อควรจำ เลือกรับประทานอาหารในงานเลี้ยง
พิจารณาตนเองก่อนออกกำลังกาย
การออกกำลังกายด้วยยางยืด
การเดินเพื่อสุขภาพ
รอบเอวไม่ควรเกินครึ่งของความสูง
เบาหวานกับโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง
ออกกำลังอย่างเดียว ลดน้ำหนักได้ไหม
การเดิน….ผู้ป่วยเบาหวานอายุยืน
12.12.12 สำคัญอย่างไรต่อสุขภาพ
ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเจาะเลือดได้ไหม?
"คิดเอง ทำได้ ห่างไกลโรค" นำสู่ปฏิบัติเรื่องอาหาร
บอกลา 4 โรคมหาภัย เบาหวาน ความดัน อ้วน มะเร็ง
สารอาหารที่ช่วยคลายเครียด
Copyright © 2011 เครือข่ายคนไทยไร้พุง อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-716-6744 ต่อ 25 แฟกซ์ 02-718-1652
อีเมล์ raipoong@gmail.com