FAQ    Webboard   Vote   Links   Sitemap   รับสมัครงาน   ติดต่อเครือข่าย
 

การออกกำลังกายกับการลดความรุนแรงของการติดเชื้อ โควิด-19

 

 

การศึกษาเดิมของ CDC อเมริกา (The US Centers for Disease Control and Prevention)  พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ สูงอายุ เพศชาย มีโรคเบาหวาน โรคอ้วนและโรคหัวใจ1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้ แต่ปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจจะช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ได้ คือ การออกกำลังกาย 

 

การออกกำลังกาย 

ออกกำลังกายตามคำแนะนำของอเมริกาและหลายๆ สถาบัน แนะนำการออกกำลังกาย ตั้งแต่ 150 นาที/สัปดาห์ ขึ้นไป ขนาดปานกลางถึงหนัก2-5  นอกจากนี้มีหลายๆ การศึกษาพบว่าการออกกำลังกายลดการติดเชื้อของไวรัสหลาย ๆ ชนิดุ6-8  การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะมีผลดีต่อหัวใจ ปอด กล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังลดการอักเสบของร่างกาย ซึ่งการอักเสบนี้เป็นขบวนการหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดความรุนแรงในการติดเชื้อโควิด-199

 

การออกกำลังกายช่วงการระบาดของโรค

ปัจจุบันการออกกำลังมีแนวโน้มลดลง10 รวมถึงช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-1911 อาจจะเนื่องจากหลาย ๆ ปัจจัย ได้แก่ การงดเดินทางออกนอกบ้าน การปิดสถานที่หรือจำกัดคนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น สถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายและความรุนแรงของโรคโควิด-19

มีการศึกษาพบว่าการไม่ออกกำลังมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19: การศึกษาในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ 48,440 ราย12 การศึกษาถึง อัตราการนอนโรงพยาบาล การนอน ICU และการเสียชีวิต ในกลุ่มที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย (0-10 นาที/สัปดาห์) กลุ่มที่ออกกำลังกายบ้าง (11-149 นาที/สัปดาห์)  และกลุ่มที่ออกกำลังกายตามคำแนะนำ (ตั้งแต่ 150นาที/สัปดาห์ ขึ้นไป)  ในผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 48,440 คน ที่ทำการศึกษาช่วง 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลังกายมีอัตราการนอนโรงพยาบาล การนอน ICU และการเสียชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เป็น 2.26, 1.73 และ  2.49 เท่า ของผู้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอตามคำแนะนำตามลำดับ และผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลังกายมีอัตราการนอนโรงพยาบาล การนอน ICU และการเสียชีวิต เป็น 1.20, 1.10 และ  1.32 เท่า ของผู้ที่ออกกำลังกายบ้างตามลำดับ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นการนอน ICU ที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

 

สรุป 

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจน ในการลดความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้นช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นช่วงที่ส่วนใหญ่มีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น จึงควรเพิ่มกิจกรรมทางกายที่บ้าน บางท่านมีเครื่องออกกำลังกายที่บ้านอาจจะได้นำกลับมาใช้ หรืออาจจะมีกิจกรรมทางกายที่สามารถปฏิบัติในบ้านได้ เช่น เดินอยู่กับที่หน้าโทรทัศน์ แกว่งแขน แอโรบิค โยคะ ซึ่งนอกจากจะเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย ยังอาจจะมีส่วนช่วยในการลดความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ดังคำกล่าว “ไทยฟิต ติดบ้าน ต้านโควิด” ซึ่งได้แก่ กินดี (2:1:1) มีขยับ หลับสบาย คลายเครียด รวมถึงงดบุหรี่และเหล้า นอกเหนือจากการป้องกันเดิม คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง

 

ดูคลิปวิดีโอ Fit@Home ออกกำลังกายง่ายๆ ได้ที่บ้าน

 


ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร

กรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง

นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

 

 

เอกสารอ้างอิง

1.Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19 people of any age with  underlying medical conditions. Available: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html [Accessed 18 April 2021].

2.Piercy KL, Troiano RP, Ballard RM, et al. The physical activity guidelines for Americans. JAMA 2018;320:2020–8.

3.World Health Organization. World Health organization 2020 guidelines on physical  activity and sedentary behavior, 2020. Available: https://bjsm.bmj.com/content/54/24/ 1451.

4.Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, et al. World Health organization 2020 guidelines on  physical activity and sedentary behaviour. Br J Sports Med 2020;54:1451–62.

5.Stamatakis E, Bull FC. Putting physical activity in the ’must-do’ list of the global  agenda. Br J Sports Med 2020;54:1445–6.

6.Nieman DC, Wentz LM. The compelling link between physical activity and the body’s  defense system. J Sport Health Sci 2019;8:201–17.

7.da Silveira MP, da Silva Fagundes KK, Bizuti MR, et al. Physical exercise as a tool to help the immune system against COVID-19: an integrative review of the current literature. Clin Exp Med 2021;21:1–14.

8.Burtscher J, Millet GP, Burtscher M. Low cardiorespiratory and mitochondrial fitness as risk factors in viral infections: implications for COVID-19. British Journal of sports medicine (Published Online First: 24 November 2020).

9.Sallis JF, Adlakha D, Oyeyemi A, et al. An international physical activity and public health research agenda to inform coronavirus disease-2019 policies and practices. J Sport Health Sci 2020;9:328–34.

10.Guthold R, Stevens GA, Riley LM, et al. Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358 population-based surveys with 1·9 million participants. Lancet Glob Health 2018;6:e1077–86.

11.Ammar A, Brach M, Trabelsi K, et al. Effects of COVID-19 home confinement on eating behaviour and physical activity: results of the ECLB-COVID19 international online survey. Nutrients 2020;12:1583.

12.Sallis R, Young DR, Tartof SY, et alPhysical inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes: a study in 48 440 adult patientsBritish Journal of Sports Medicine Published Online First: 13 April 2021. doi: 10.1136/bjsports-2021-104080.

 

 

 

 

  สาระดีเพื่อสุขภาพ
พนักงานออฟฟิศ ต้องคิดก่อนจะกิน
อาหารเช้าสำคัญต่อลูกน้อยอย่างไร
ผู้สูงวัยกินดี มีภูมิคุ้มกัน ต้านโควิด
การออกกำลังกายกับการลดความรุนแรงของการติดเชื้อ โควิด-19
Healthy Hydration: น้ำเปล่า ตัวช่วยสุขภาพดี ที่ร่างกายขาดไม่ได้
3 อาหารคลายเครียด ช่วยคุณลดความเครียด อารมณ์ดี สุขภาพดี
ทำไมการฟังเพลงถึงช่วยให้เราออกกำลังกายได้ดีขึ้น ?
ปรับพฤติกรรมการกิน ลดเค็มง่ายๆ ไตไม่พัง ความดันไม่พุ่ง
กิน “พริก” อายุยืนกว่า
ชีวิตดีขึ้น หลังจัดโต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน ครั้งเดียว
กินเค้ก(และขนมหวาน)อย่างไร ให้สุขภาพดี
กิน IF อย่างไร ให้น้ำหนักลดอย่างยั่งยืน
Shopping แบบเฮลท์ตี้ กินดีกับนักกำหนดอาหาร
เหน็บ...เจ็บชาปลายมือ เท้า ขา เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
สั่งชาบูเดลิเวอรี กินอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ
เมนูไข่แปรรูป กินอย่างไรให้ปลอดภัย
คุมอาหาร ปรับตัวมานานแล้ว "หลุด" จะกลับไปต่ออย่างไรดี
โจ๊กกับปาท่องโก๋ อาหารเช้าคู่หูที่ต้องระวัง
กินอาหารสำเร็จรูป พร้อมรับประทานอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ
หมูแผ่น หมูหยอง ของอร่อยที่ต้องระวัง
ผักกาดดอง ของที่ต้องติดบ้าน แล้วเราจะกินยังไงดีล่ะ
ขิง กินแล้วป้องกันโควิดจริงหรือไม่
ผลไม้ที่ควรมีติดไว้ในตู้เย็น
การเจริญสติ-สมาธิ ช่วยลดโอกาสปอดอักเสบรุนแรงและการตายจากโควิด 19 ได้อย่างไร
ดื่มนมอย่างไร ให้ยังฟิต แม้ต้องอยู่ติดบ้าน
ขวดเดียวเอาอยู่ เลือกน้ำมันอย่างไรให้เอาอยู่ในทุกเมนู
สามเกลอ สามสมุนไพรมีไว้ติดบ้าน รับรองชีวิตไม่จืดชืด
วิธีเก็บรักษาเนื้อสัตว์และแหล่งโปรตีนให้เหมาะสม
อ้วนกับโควิด-19
หม่าล่า เมนูยอดฮิต กินอย่างไรให้สุขภาพดี๊ดี
เคล็ดไม่ลับ ขยับตัวเพิ่มขึ้น
6 เป้าหมายสำคัญ เพื่อมุ่งสู่การลดความดันสูง
Healthy Break เบรคนี้ ดี(ต่อสุขภาพ) แน่
9 วิธี ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
เรื่องของถั่ว
8 วิธี ในการกินชานมไข่มุก ให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
ุ6 วิธีเลือกนมถั่วเหลืองให้ได้คุณค่า...น่าดื่ม
ลดน้ำหนักตามประสา คนมีปัญหาหัวใจ
อ้วนลงพุงสัมพันธ์ความดันสูง
ตับถูกไขมันเกาะ ไม่ใช่แค่เพราะดื่มเหล้า
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” พฤศจิกายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” ตุลาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” กันยายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” สิงหาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” กรกฏาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” มิถุนายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” พฤษภาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” เมษายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” มีนาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” กุมภาพันธ์
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” มกราคม
หวานจับใจ
มะเร็งกับเนื้อแปรรูปแบบไทยๆ
ขนมและอาหารหน้าโรงเรียน : ประเด็นระดับชาติของเยาวชนไทย
หุ่นดีได้ ด้วยอาหารกากๆ !!?!!
หมุนเวียน ปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน ตอน 1 อาหารทั่วไปที่กินทุกวัน
หมุนเวียน ปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน ตอน 2 เครื่องดื่มแก้วโปรด
หมุนเวียน ปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน ตอน 3 ขนม ของหวาน อาหารล้างปาก
หิวแหลก โหยของหวาน ก่อนมีรอบเดือน
สวนล้างลำไส้ ไม่ดีอย่างไร??
หรือเราจะอ้วนเพราะชอบกินเค็มv
แก่ง่าย ตายไว เพราะใส่ครีมเทียม
กินเหล้า = เผละ
มาปาร์ตี้แบบคนหุ่นดี รับปีใหม่กันดีกว่า
ลดน้ำหนักด้วยอาหารอิ่มนาน
แบคทีเรียช่วยอ้วน กับ แบคทีเรียช่วยผอม
เลือกสลัดบาร์อย่างไรให้หุ่นดี
อ้วนได้ ไม่ต้องพยายาม เพราะ..ฮอร์โมนเครียด
สุขภาพดีด้วยถั่ว
ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แบบไทยๆ กับการควบคุมน้ำหนัก
การออกกำลังกายในช่วงที่อากาศร้อน
แก้ปัญหาผอมแห้งแต่พุงแซงล้ำหน้า
ความหิว ความอยากอาหาร ความอิ่ม คืออะไร
มากินคลายร้อนแบบผอมๆ กันดีกว่า!!!
ลูกอ้วนและนอนกรน...เรื่องไม่ธรรมดา
ว่าด้วยเรื่อง "หมูกรอบ"
กาแฟลดความอ้วน ผอมชัวร์หรือมั่วนิ่ม??!!
อ้วนเพราะดื้อต่อฮอร์โมนอิ่ม
วาเลนไทน์นี้ หุ่นดีด้วยช็อกโกแลต
เรื่องเล่า เราเคยอ้วน....ณัฐพนธ์ ไข่งาม (นัท)
ไขมันกินได้....เลือกให้ถูกกินให้พอดี ช่วยลดน้ำหนักได้
ฝึกสมาธิในการกินช่วยลดอ้วนลดพุง
เด็กอ้วนกับการออกกำลังกาย
5 วิธีจัดการกับฮอร์โมนหิว
วิธีลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ลดไขมันเฉพาะส่วนที่ดีที่สุด ต้องทำอย่างไร?
ออกกำลังอย่างไร เมื่อไม่มีเวลาออกกำลัง
ฉลองปีใหม่อย่างไร...ไม่ให้บั่นทอนสุขภาพ
ปาร์ตี้ปิ้งย่าง สังสรรค์เซลล์มะเร็ง
กระเช้าปีใหม่ : ควรเลี่ยง ควรเลือก และตัวลวง!
ให้เหล้า = แช่ง ให้เค้กปีใหม่ = ?
บ้านของคนผอม
แฉด้านมืดยาลดความอ้วน!
นอนดึก เกี่ยวอะไรกับ อ้วนและเตี้ย?
การเสพติดอาหาร
Mindful eating ฝึกกินอย่างมีสติ
ชาอู่หลงช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ?
การเตรียมน้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อย
สัญญาณที่บอกว่าคุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก
เบื้องหลังความผอมของคนอ้วน
ปัญหาสุขภาพของเด็กโรคอ้วน
กินเจอย่างไรให้ไม่อ้วน
ความอ้วนทำร้ายผิวพรรณอย่างไร
อ้วน-กลม-หนา เพราะชานมไข่มุก
อ้วน...เพิ่มเข่าเสื่อม
ชวนกันมาเดินดีกว่า
ฉลากโภชนาการ อ่านเป็น ได้ประโยชน์
กินน้ำตาลมากต้นเหตุแห่งความชรา
เคล็ดลับชะลอวัย ไม่อ้วน ไม่แก่
การฝึกลมหายใจ
วิวัฒนาการของดัชนีบ่งชี้ปัญหาน้ำหนักเกินและอ้วน
การนอนน้อยกับโรคอ้วน
เด็กอ้วนกับอาการของระบบหายใจ
เคล็ดลับ 'กินอย่างฉลาด' ปราศจากโรค
ขยับ-กำจัดโรค
กินปลาอย่างไร : ต้ม นึ่ง หรือ ทอด
เก็บตกความรู้ด้านโภชนาการจากงาน "สุขพอดี ชีวิตดีพอฯ"
เตือน! “ช็อกโกแลต” วาเลนไทน์ทำตัวฉุ
กินปลา ”เป็นตัว” ดีอย่างไร
เอชดีแอล (ไขมันดี) ลดมะเร็ง โรคหัวใจ
"ขจัด 4 วายร้ายให้ไกลตัว"
“ขนมเข่ง” กินให้ถูกไม่อ้วนแน่
8 ข้อควรจำ เลือกรับประทานอาหารในงานเลี้ยง
พิจารณาตนเองก่อนออกกำลังกาย
การออกกำลังกายด้วยยางยืด
การเดินเพื่อสุขภาพ
รอบเอวไม่ควรเกินครึ่งของความสูง
เบาหวานกับโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง
ออกกำลังอย่างเดียว ลดน้ำหนักได้ไหม
การเดิน….ผู้ป่วยเบาหวานอายุยืน
12.12.12 สำคัญอย่างไรต่อสุขภาพ
ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเจาะเลือดได้ไหม?
"คิดเอง ทำได้ ห่างไกลโรค" นำสู่ปฏิบัติเรื่องอาหาร
บอกลา 4 โรคมหาภัย เบาหวาน ความดัน อ้วน มะเร็ง
สารอาหารที่ช่วยคลายเครียด
Copyright © 2011 เครือข่ายคนไทยไร้พุง อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-716-6744 ต่อ 25 แฟกซ์ 02-718-1652
อีเมล์ raipoong@gmail.com