FAQ    Webboard   Vote   Links   Sitemap   รับสมัครงาน   ติดต่อเครือข่าย
 

กิจกรรม/โครงการ ปัจจุบัน

  แข่งสนุก สร้างสุขภาพ  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด จัดกิจกรรมติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพ ให้กับพนักงานในองค์กร ในหัวข้อ "แข่งสนุก สร้างสุขภาพ" โดยนำเนื้อหาความรู้ด้านโภชนาการ และออกกำลังกาย มาสอดแทรกในรูปแบบเกมส์เ อ่านต่อ...
  ลดพุงลดโรค ไทยนิปปอนสตีลฯ  THAI NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD. ร่วมกับ เครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ลดพุง ลดโรค ให้กับพนักงานบริษัททั้งในส่วนออฟฟิศ (บางนา) และโรงงาน (บางปะกง) อ่านต่อ...
  ออมสิน รักษ์สุขภาพ ปี 2559  เครือข่ายคนไทยไร้พุงฯ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม "ออมสิน รักษ์สุขภาพ ปี 2559" ในหัวข้อ "ออมสิน แจ่มใส ไม่เครียด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร, พนักงานและลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ผู้สนใจการดูแลสุขภาพ และ/หรือ ผู้ที่มีปัญหาเกิดความเครียดจากการปฏิบั อ่านต่อ...
  Cardio Kickboxing เซนโยเซฟคอนเวนต์  ขอขอบคุณ คุณครูและผู้ปกครอง โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์ ที่เชิญทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เครือข่ายคนไทยไร้พุง ไปให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายแก่น้องๆ และสนุกกับการออกกำลังกายแบบ Kick boxing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อ่านต่อ...
  เครือข่ายรวมพลังกินดี ไม่มีพุง สำนักเลขานุการวุฒิสภา  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ สำนักเลขานุการสำนักนายกรัฐมนตรี จัด workshop ให้ความรู้ด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย/เพิ่มกิจกรรมทางกาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) กิจกรรมเครือข่ายรวมพลังกินดี ไม่มีพุง โดยเ อ่านต่อ...
  เลมอนฟาร์ม ชวนคนไทยไร้พุง  เครือข่ายคนไทยไร้พุงฯ ร่วมกับ เลมอนฟาร์ม แจ้งวัฒนะ จัดกิจกรรม "ชวนคนไทย ไร้พุง" ทุกวันเสาร์สัปดาห์แรกของเดือน เวลา 10-12.00 น. เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค.59 - ต.ค. 59 เพื่อให้ลูกค้าผู้มาใช้บริการ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้รับความรู้ในการออกกำลังกาย, เพิ่มกิ อ่านต่อ...
  Sook kids sanook camp  เครือข่ายคนไทยไร้พุง รวมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ จัดกิจกรรม Sook kids sanook camp ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน ผ่านเกมส์สนุกต่างๆ เช่น ตอบปัญหาความรู้ เกมส์ฝึกทักษะออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง อ่านต่อ...
  SB We Care  SB Furniture Group จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน "SB We Care" โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารยืสง่า ดามาพงษ์, อาจารย์ปัญญา ไข่มุก ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการ และหมุนเวียนกันมาให้ความรู้ มีการติดตามผลน้ำหนักตัว และ % ไขมัน ของพนักงานที่สมัครเ อ่านต่อ...
  ยืดเหยียดสุดฤทธิ์ พิชิตออฟฟิศ ซินโดรม เรดดี้แพลนเน็ต  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด จัด workshop "ยืดเหยียดสุดฤทธิ์ พิชิตออฟฟิศ ซินโดรม" เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 58 เพื่อให้พนักงานซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ และโน้ตบุ๊ค ได้เรียนรู้สาเหตุของอาการออฟฟิศ ซินโดรม และการปรับท่าทา อ่านต่อ...
  ออมสินห่วงใย ห่างไกลโรคเรื้อรัง  เครือข่ายฯ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเดิน และเพิ่มการขยับในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาให้กับพนักงานที่เป็นโรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกี่ยวข้อง เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน อ อ่านต่อ...
  ทัพฟ้าปฏิวัติสุขภาพ ด้วยธรรมชาติบำบัด  เครือข่ายคนไทย ไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองกิจการพลเรือน กองทัพอากาศ จัดปฏิบัติการค่ายสุขภาวะ “ทัพฟ้าปฏิวัติสุขภาพ ด้วยธรรมชาติบำบัด” เมื่อ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน ณ โรงแรมดิไอเดิล จ.ปทุมธานี อ่านต่อ...
  “Stretching พิชิตออฟฟิตซินโดรม” และ "กินอย่างไร ห่างไกล NCDs"  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพให้กับนิสิต อ่านต่อ...
  ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ลดพุง ลดโรค สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จัดปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ลดพุง ลดโรค เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 58 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สถาบันจิตเวชศาสตร์ฯ ผู้สนใจการดูแลสุขภาพ และ/หรือ ผู้ที อ่านต่อ...
  K-Expert สูงวัย ไกลโรค  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ K-Expert และ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมพิเศษ "สูงวัย ไกลโรค" ใน theme งาน ดูแลชีวิต ทั้งด้านการเงินและสุขภาพ เพื่อเตรียมตัวสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ต.ค. 58 อ่านต่อ...
  Human Library มก. "กินดี ไม่มีมะเร็ง"  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ Human Library ห้องสมุดมีชีวิต โดยเชิญวิทยาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ มาให้ความรู้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และนิสิต อ่านต่อ...
  รพ.ตากสิน "โรงพยาบาลหุ่นดี"  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ โรงพยาบาลตากสิน จัดกิจกรรมโครงการ "โรงพยาบาลหุ่นดี" ณ ห้องประชุมลิมอักษร ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน เมื่อวันที 17 มิ.ย. 58 และ 14 ก.ค. 58 เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และบุคคลภายนอกที่สนใจ อ่านต่อ...
  รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมโครงการ "ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน" ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร ๗๒ พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เมื่อวันที 3 เม.ย. 58 และ 27 เม.ย. อ่านต่อ...
  กรมสรรพากร ลดพุง ลดโรค  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ลดพุง ลดโรค เมื่อวันที 9 มี.ค. 58 เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ทั้งกลุ่มที่มีภาวะน้ำหนักเกิน และเข้าเกณฑ์โรคอ้วนลงพุง และกลุ่มปกติที่รักการดูแลสุขภาพร่างกาย จำนวนประมาณ อ่านต่อ...
  นำออกกำลังกายวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพบุคคลและครอบครัว กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เชิญวิทยากรเครือข่าย คุณภคพงศ์ วิเศษสินธุ์ วิทยากรจากเพจ Fit-d และทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปนำออกกำลังกายผู้สูงอายุ เนื่อ อ่านต่อ...
  SOOK TRAINING ตอน ใครอยากหุ่นดีสวยใส ยกมือขึ้น  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ จัดกิจกรรม SOOK TRAINING ตอน ใครอยากหุ่นดีสวยใส ยกมือขึ้น เมื่อวันเสาร์ที 7 มี.ค. 58 กิจกรรมประกอบด้วย การทดสอบสมรรถภาพ, วัดอายุร่างกาย การเสวนาแลกเปลี่ยนเทคนิคการดูแลตัวเอง โดยแพทย์หญิงธิดากานต์ รุจิพัฒนกุ อ่านต่อ...
  ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ กรมประชาสัมพันธ์ ลดพุง ลดโรค  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ จัดปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ลดพุง ลดโรค เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนของ ผู้ที่ต้องการมีสุขภาพดี ห่างไกลโรคร้าย และ ผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน อ้วน/อ้วนลงพุง ได้รับความรู้ในการปรั อ่านต่อ...
  โรงเรียนเตรียมทหาร ลดอ้วน ลดพุง  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ กองพยาบาล โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก จัดปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ โรงเรียนเตรียมทหาร ลดอ้วน ลดพุง เพื่อให้ข้าราชการทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก ผู้สนใจการดูแลสุขภาพ และ/หรือ ผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน อ้วน/อ้วนลงพุง ไ อ่านต่อ...
  ปฏิบัติการค่ายสุขภาวะ Toyota “Smart Choose Good Health”  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จัดปฏิบัติการค่ายสุขภาวะ Toyota “Smart Choose Good Health” สุขภาพดี ที่คุณเลือกได้ เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก อ่านต่อ...
  รฟม. Bye Bye Calories  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จัดปฏิบัติการโครงการ Bye Bye Calories เมื่อ 21 ม.ค. 58 เพื่อให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 200 คน ทั้งกลุ่มที่สนใจการดูแลสุขภาพ และ/หรือ ผู้ที่มีปัญหาน้ำห อ่านต่อ...
  บูธโภชนาการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมออกบูธในงาน โครงงานบูรณาการสืบสานค่านิยม 12 ประการ ที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อ 14 ม.ค. 58 เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และโรงเรียนใกล้เคียงที่มาเยี่ยมชม ทั้งชั้นประถม และมัธยมศึกษา รวมถึงคุณ อ่านต่อ...
  คาราวานสุขภาวะ ห้องเรียนสร้าง SOOK ชลบุรี  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. จัด workshop คาราวานสุขภาวะ "ห้องเรียนสร้าง SOOK ตอนปฏิบัติรัดเข็มขัด ลดรอบเอว เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 58 ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เพื่อให้ตัวแทนครู-อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอ อ่านต่อ...
  รวมใจลดพุงทั่วไทย โรงพยาบาลพุทไธสง  ขอขอบคุณทีมงานไร้พุง โรงพยาบาลพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ทั้งท่านผู้อำนวยการ นพ.ธวัชชัย มากมน, แพทย์หัวหน้าทีม พญ.มะลิวัลย์ มากมน, คุณพิกุลทอง จิตรไธสง และทีมงานที่น่ารักทุกท่าน ที่เชิญวิทยากรจากเครือข่าย ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและโภชนาการ มีผู้เข้าร่ อ่านต่อ...
  เอเอไอ ปรับเปลี่ยนการบริโภค ห่างไกลโรคร้าย เปลี่ยนมั๊ย !!!!!!  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาต้นแบบองค์กรไร้พุงสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอไอเอ จำกัด ทั้งในส่วนของ ผู้ที่ต้องการมีสุขภาพดี และ ผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกินอ้วน/อ้วนลงพุง ผู้สมั อ่านต่อ...
  ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช ปรับเปลี่ยนการบริโภค ห่างไกลโรคร้าย ครั้งที่ 2  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด จัดปฏิบัติการฝ่าวิกฤต พิชิตอ้วน พิชิตพุง ปฏิบัติการที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริโภค ห่างไกลโรคร้าย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัท บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ อ่านต่อ...
  รพล. ร่วมใจ สลายพุง” ตอน “คุมอารมณ์ดี ฟิตดี ไม่มีโรค”  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ โรงพยาบาลลาดกระบัง จัดปฏิบัติการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ….รพล. ร่วมใจ สลายพุง” ตอน “คุมอารมณ์ดี ฟิตดี ไม่มีโรค” เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฏาคม 2557 เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลาดกระบัง ทั้งกลุ่มที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน อ้ว อ่านต่อ...
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปรับพฤติกรรมชีวิต Fit & Firm  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ตอน “ปรับพฤติกรรมชีวิต Fit & Firm” + “ปรับเปลี่ยนการบริโภค ห่างไกลโรคร้าย” ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขต อ่านต่อ...
  ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช "ปรับเปลี่ยนการบริโภค ห่างไกลโรคร้าย"  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จัดกิจกรรม "ปรับเปลี่ยนการบริโภค ห่างไกลโรคร้าย" ให้ความรู้แก่พนักงานทั้งกลุ่มที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน อ้วนและอ้วนลงพุง และกลุ่มปกติที่รักการดูแลสุขภาพ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 57 โดยมีอาจารย์สง่า ดามาพง อ่านต่อ...
  Stretching ยืดหยุ่น ยืดเหยียด  เครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดกิจกรรม "Stretching ยืดหยุ่น ยืดเหยียด" ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำที่จัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือน โดยกิจกรรมวันที่ 14 มิ.ย. 57 มีคุณภคพงศ์ วิเศษสินธุ์ และนักกายภาพบำบัด จาก Fit-d เป็นวิทยากรสาธิตการยืด อ่านต่อ...
  ปฏิบัติการ “เมืองราช ร่วมใจ สลายพุง” ครั้งที่2  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับโรงพยาบาลเมืองราช จัดกิจกรรม “เมืองราช ร่วมใจ สลายพุง” ตอน “คุมอารมณ์ดี กินดี ฟิตดี…..สุขภาพดี” เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 57 เพื่อติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดและควบคุมน้ำหนัก ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หลังจากที่ร่วมโครงการเป อ่านต่อ...
  AIA ปรับพฤติกรรมชีวิต Fit & Firm  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด จัดปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 2 "ปรับพฤติกรรมชีวิต Fit & Firm" เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 57 โดยมีคุณเสาวลักษณ์ ศิริปัญญา จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของพนักง อ่านต่อ...
  Health Check-up  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. จัดกิจกรรม Health Check-up หรือ “ทดสอบความฟิต เพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยหลัก 3 อ.” ทุกวันเสาร์สัปดาห์แรกของเดือน เริ่มครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 7 มิ.ย. 57 ซึ่งนอกจากจะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และให้ความรู้ในกา อ่านต่อ...
  ธัญญารักษ์ ร่วมใจ สลายพุง  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ สถาบันธัญญารักษ์ จัดปฏิบัติการ “ธัญญารักษ์ ร่วมใจ สลายพุง” ตอน “คุมอารมณ์ดี กินดี ฟิตดี…..สุขภาพดี” เมื่อ 28 พ.ค. 57 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถาบัน ทั้งกลุ่มปกติและผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน, อ้วน/อ้วนลงพุง ได้รับความรู้ในการปรับเปล อ่านต่อ...
  มหกรรรมรวมพลคนรักษ์สุขภาพ ราชาเซรามิค  เครือข่ายคนไทยไร้พุง และทีมงานไร้พุง โรงพยาบาลบ้านโป่ง ร่วมออกบูธในงาน มหกรรรมรวมพลคนรักษ์สุขภาพ จัดโดย บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด เมื่อวันที่ 21 พ.ค.57 ภายในงานมีบูธให้ความรู้ตามหลัก 3 อ 2 ส, บูธคัดกรองสุขภาพ, บูธพิษภัยของสุรา/บุหรี่/โรคเอดส์, บูธสาธิตการอ อ่านต่อ...
  “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ….รพล. ร่วมใจ สลายพุง”  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ โรงพยาบาลลาดกระบัง จัดปฏิบัติการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ….รพล. ร่วมใจ สลายพุง” ตอน “กินเป็น กินดี ไม่มีอ้วน ไม่มีโรค” เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 57 เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทั้งกลุ่มที่มีปัญหาน้ำห อ่านต่อ...
  ปฏิบัติการฝ่าวิกฤต พิชิตอ้วน พิชิตพุง "กุ๊ก ไร้พุง"  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ บจก.ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จัดปฏิบัติการฝ่าวิกฤต พิชิตอ้วน พิชิตพุง เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายให้กับพนักงาน เพื่อให้มีสุขภาพดี ลดพุง ลดโรค เป็นโครงการต่อเนื่อง 6 เดือน ประกอบด้วย การทดสอ อ่านต่อ...
  ปตท.สผ. โครงการเอส 1 มั่นใจ ไร้พุง  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ขอขอบคุณ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ที่เชิญทีมวิทยากรไปออกบูธ และบรรยายความรู้เรื่องการบริโภคและการออกกำลังกาย ที่ site งาน เอส 1 อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ในกิจกรรม "เอส 1 มั่นใจไร้พุง" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม SSHE Day เมื่อ 15 พ.ค. อ่านต่อ...
  AIA "ปรับมุมมองชีวิต ใส่ใจชีวิตและสุขภาพ"  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด จัดปฏิบัติการ "ปรับมุมมองชีวิต ใส่ใจชีวิตและสุขภาพ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาองค์กรเอกชนต้นแบบไร้พุงสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 57 โดย อ.สง่า ดามาพงษ์ บรรยายหัวข้อ "เปิดประตูสู่การสร้างเสร อ่านต่อ...
  แบ่งปัน เรียนรู้ ฮึดสู้กันต่อไป..!  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จัดปฏิบัติการฝ่าวิกฤติ พิชิตอ้วน พิชิตพุง ตอน “แบ่งปัน เรียนรู้ ฮึดสู้กันต่อไป..!” เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 57 เพื่อให้พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ หลังจ อ่านต่อ...
  Healthy Family Camp ค่ายครอบครัวสุขภาพดี  ขอขอบคุณ คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง และทีมงาน พร้อมทีม สสส. ที่เชิญเครือข่ายไปร่วมกิจกรรม Healthy Family Camp "ค่ายครอบครัวสุขภาพดี" วันที่ 5 เม.ย.57 ณ เฮฟเว่น แคว รีสอร์ท ไทยโยค กาญจนบุรี โดยมี ผศ.มนต์ชัย โชติดาว เป็นวิทยากรให้ความรู้ และแนะนำการออกกำลังกาย พ อ่านต่อ...
  “Train the trainer” สำหรับแพทย์ประจำบ้าน  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Train the trainer” สำหรับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว และแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 57 ณ ห้องปร อ่านต่อ...
  โภชนาการสมส่วนเพื่อคุณแม่และลูกน้อย  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดกิจกรรม "โภชนาการสมส่วนเพื่อคุณแม่และลูกน้อย" สำหรับหญิงตั้งครรภ์ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาต้นแบบคลินิกฝากครรภ์ผสมผสาน (แม่ลูกหุ่นดี ปีที่ 2) เมื่อ 3 เม.ย อ่านต่อ...
  AIA สุขภาพดี สู่การเป็นองค์กรต้นแบบ  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท เอไอเอ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบไร้พุงส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ "สุขภาพดี สู่การเป็นองค์กรต้นแบบ" หรือ "2014 อ่านต่อ...
  รพ.นครปฐม ร่วมใจ สลายพุง  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม จัดปฏิบัติการ “รพ.นครปฐม ร่วมใจ สลายพุง” เมื่อวันที่ 18 และ 25 มี.ค. 57 เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทั้งกลุ่มที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน อ้วน/อ้วนลงพุง และกลุ่มปกติที่สนใจการดูแลสุขภาพ กำหนดจัดทั้งหมด 8 รอบ อ่านต่อ...
  ออกบูธเผยแพร่ความรู้ในงาน “HA National Forum ครั้งที่ 15”  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ ทีมงานโรงพยาบาลเครือข่ายจัดการโรคอ้วน รพ.บ้านโป่ง, รพ.สต.บ้านบางพัง, บจก.ราชาเซรามิค จัดการอภิปรายหมู่ และออกบูธเผยแพร่ความรู้ในงาน “การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 15” วันที่ 12 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย อ่านต่อ...
  ปฏิบัติการ "เมืองราช ร่วมใจ สลายพุง"  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ โรงพยาบาลเมืองราช จัดปฏิบัติการ “เมืองราช ร่วมใจ สลายพุง” ตอน “คุมอารมณ์ดี กินดี ฟิตดี…..สุขภาพดี” เมื่อ 8 มี.ค. 57 เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทั้งกลุ่มที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน อ้วน/อ้วนลงพุง, ภาวะไขมันในเลือดสูง และ/กลุ่มปกต อ่านต่อ...
  ออกบูธในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมออกบูธแจกสื่อ-บทความความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน และประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ, ความดันโลหิตสูง ในการสัมมนาวิชาการ Advance in Diabetes Education for Self-Management และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพร อ่านต่อ...
  ปฏิบัติการ "เยาวชนบางไทร ร่วมใจลดอ้วน"  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับทีมงานเครือข่ายจัดการโรคอ้วน รพ.บางไทร จัดกิจกรรม “เครือข่ายบางไทร ต้านภัยโรคอ้วน” ตอน “เยาวชนบางไทร ร่วมใจลดอ้วน” เมื่อวันที่ 3 มี.ค.57 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายงานการจัดการโรคอ้วนลงสู่ชุมชน องค์กร และโรงเรียน เพื่อให้น อ่านต่อ...
  ปฏิบัติการ “ชาวพหลพลฯ ร่วมใจ สลายพุง”  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมปฏิบัติการ “ชาวพหลพลฯ ร่วมใจ สลายพุง” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 และ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ทั้งกลุ่มที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน อ้วน/อ้วนลงพุง, ภาวะไขมันใ อ่านต่อ...
  ปฏิบัติการฝ่าวิกฤต พิชิตอ้วน พิชิตพุง วิทยาลัยการตำรวจ  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมปฏิบัติการฝ่าวิกฤต พิชิตอ้วน พิชิตพุง เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีนายตำรวจผู้เข้ารับการฝึกอบรมยศ ร.ต.อ.จากทั่วประเทศ ในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 128 ทั้ อ่านต่อ...
  ปฏิบัติการฝ่าวิกฤติ พิชิตอ้วน พิชิตพุง คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จัดกิจกรรมปฏิบัติการฝ่าวิกฤต พิชิตอ้วน พิชิตพุง เมื่อ 28 ม.ค. 57 และ 4 ก.พ. 57 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ทั้งกลุ่มที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน อ้วน/อ้วนลงพุง และกลุ่มปกติที่รักการดูแลสุขภาพ ได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ อ่านต่อ...
  การออกบูธแลกเปลี่ยนความรู้ "การจัดการอาหารในโรงเรียน"  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมออกบูธในงาน การประชุมประจำปีแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มกราคม 2557 ณ โรงแรมดุสิตปริ้นท์เซส ศรีนครินทร์ อ่านต่อ...
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "รวมใจลดพุงทั่วไทยฯ" ปีที่ 2 รพ.บ้านโป่ง  เครือข่ายคนไทยไร้พุง สนับสนุนวิทยากรในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "รวมใจลดพุงทั่วไทยฯ" ปีที่ 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง ในกิจกรรมครั้งที่ 2 : เวียนแลกอาหาร เผาผลาญพลังงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม มะลิ ไทยเหนือ โรงพยาบาลบ้านโป่ อ่านต่อ...
  คนไทยไร้พุงสัญจร เครือข่ายภาคกลาง  เครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดกิจกรรม "คนไทยไร้พุงสัญจร เครือข่ายภาคกลาง" เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.56 ณ ห้องประชุมอู่ทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 รพ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ทีมงาน โรงพยาบาลเครือข่ายจัดการโรคอ้วนในเขตภาคกลาง ประกอบด้วย รพ.พระนครศรีอยุธยา, รพ.เสนา อ่านต่อ...
  "Good Health by yourself" ตอน “Know your cholesterol”  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับบริษัท Mega Lifesciences จัดกิจกรรม "Good Health by yourself" ตอน “Know your cholesterol” ให้ความรู้แก่พนักงานที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน, อ้วน/อ้วนลงพุง, ไขมันในเลือดสูง และกลุ่มปกติที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพ จำนวน 100 คน แบ่งเป็น 2 อ่านต่อ...
  “รวมใจลดพุงทั่วไทยฯ" รพ.บ้านลาด  รพ.บ้านลาด ร่วมกับ เครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดกิจกรรมโครงการ “รวมใจลดพุงทั่วไทยฯ" เมื่อ 19 พ.ย. 2556 ณ ห้องประชุม 2 รพ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยรวบรวมผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน อ้วน/อ้วนลงพุง ทั้งบุคลากรของ รพ.บ้านลาด และ อสม. เครือข่ายบริการสุขภาพ อ.บ้านลาด สมั อ่านต่อ...
  นิทรรศการวันเบาหวานโลก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ออกบูธให้ความรู้และแจกสื่อรณรงค์ลดพุง ลดโรค และทำแบบประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและเบาหวาน ในนิทรรศการวันเบาหวานโลก พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ ศาลาว่าการกลาโหม ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อ่านต่อ...
  นิทรรศการวันเบาหวานโลก โรงพยาบาลศิริราช  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ออกบูธให้ความรู้และแจกสื่อรณรงค์ลดพุง ลดโรค และทำแบบประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและเบาหวาน ในนิทรรศการวันเบาหวานโลก พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช อ่านต่อ...
  “โค้ชเคี้ยง หุ่นดีด้วยใจ” ครั้งที่ 2  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลศิริราช และ “โค้ชเคี้ยง” เอกภพ คุณากรไพบูลย์ศิริจัดกิจกรรมปฏิบัติการฝ่าวิกฤต พิชิตอ้วน พิชิตพุง ตอน “โค้ชเคี้ยง หุ่นดีด้วยใจ” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 56 ณ ห้องประชุมศฤงคไพบูลย์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 โร อ่านต่อ...
  KC Happy & Healthy : ปทุมธานี  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม KC Happy & Healthy ครั้งที่ 2 สำหรับพนักงานสำนักงานและโรงงาน จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 56 เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกาย อ่านต่อ...
  โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนไร้พุง สาธิตฯ ปทุมวัน  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมดำเนินการโครงการขจัดปัญหาน้ำหนักเกิน อ้วน และอ้วนลงพุง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย โดยการพัฒนาองค์กรต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ โภชนาการ อ่านต่อ...
  พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน (คนสู้โรค ไทยพีบีเอส)  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ออกบูธทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกาย ในงาน พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน และถ่ายทำรายการ "คนสู้โรค" เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พ.ย. 56 ที่สถานีโทรทัศน์ Thai PB อ่านต่อ...
  กิจกรรมบรรยายกลุ่มและปฏิบัติการ “ขจัดโรคอ้วน ภัยร้ายใกล้ตัว” รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดกิจกรรมบรรยายกลุ่มและปฏิบัติการ “ขจัดโรคอ้วน ภัยร้ายใกล้ตัว” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการสัญจร : โครงการความรู้สู่ประชาชน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 31 ตุลาคม 2556 อ่านต่อ...
  workshop การพัฒนาบุคลากรโรงครัว สาธิตปทุมวัน  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จัด workshop การพัฒนาบุคลากรโรงครัว เพื่อให้ความรู้แก่ครูโภชนาการ, แม่ครัว และเจ้าหน้าที่ ทั้งด้านโภชนาการและสุขอนามัย อ่านต่อ...
  KC Happy & Healthy  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม KC Happy & Healthy เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 56 เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกาย ป้องกัน/แก้ไขปัญหาน้ำหนักเกิน, อ้วน/อ้วนลงพุง และนำ อ่านต่อ...
  ปฏิบัติการฝ่าวิกฤต พิชิตอ้วน พิชิตพุง สำนักบริหารหนี้สาธารณะ  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. จัดกิจกรรมปฏิบัติการฝ่าวิกฤต พิชิตอ้วน พิชิตพุง ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 56 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคแ อ่านต่อ...
  กิจกรรม "สุขอนามัยและโภชนาการ" กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1 จัดกิจกรรม "สุขอนามัยและโภชนาการ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านสายงานจราจร" ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดจำนวน 266 นาย เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 56 อ่านต่อ...
  กิจกรรม "สุขกาย สบายใจ" ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้รับเชิญไปออกบูธในงานกิจกรรม "สุขกาย สบายใจ" ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7, 8, 14, 15 ก.ย. 56 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และรณรงค์ "ลดพุง ลดโรค" อ่านต่อ...
  "พิชิตอ้วน พิชิตพุง" นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก.  นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรเครือข่ายไปให้ความรู้ในกิจกรรมพิเศษ "โครงการพิชิตอ้วน พิชิตพุง" เมื่อ 26 ส.ค. 56 อ่านต่อ...
  “โค้ชเคี้ยง หุ่นดีด้วยใจ”  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลศิริราช และ “โค้ชเคี้ยง” เอกภพ คุณากรไพบูลย์ศิริ จัดปฏิบัติการฝ่าวิกฤต พิชิตอ้วน พิชิตพุง ตอน “โค้ชเคี้ยง หุ่นดีด้วยใจ” เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 56 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช โรงพยาบาลศ อ่านต่อ...
  LF Logistics (Thailand) Limited “How to be fit & firm in the right way”  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ LF Logistics (Thailand) Limited จัดกิจกรรม “How to be fit & firm in the right way” เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 56 เพื่อให้พนักงานที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน อ้วน/อ้วนลงพุง ได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกาย เพื่ อ่านต่อ...
  ปฏิบัติการ "Happy body สุขภาพดีกับ MK"  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดปฏิบัติการ "Happy body สุขภาพดีกับ MK" เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 56 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของ MK ได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง ป อ่านต่อ...
  ปฏิวัติสุขภาพ เพื่อชีวิตที่สดใส : LF Asia (Thailand) Limited  เครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ Healthy Life Balance Program โครงการปฏิวัติสุขภาพ เพื่อชีวิตที่สดใส ให้กับพนักงานบริษัท LF Asia (Thailand) Limited อ่านต่อ...
  ปฏิบัติการฝ่าวิกฤต พิชิตอ้วน พิชิตพุง สถาบันราชานุกูล  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับสถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรม ปฏิบัติการฝ่าวิกฤต พิชิตอ้วน พิชิตพุง ให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันราชานุกูล จาก กลุ่มอำนวยการ / การพยาบาล / บริการทางการแพทย์ / พัฒนายุทธศาสตร์ จำนวนประมาณ 70 คน เมื่อ 16 ก.ค. 56 เพื่อให้พนักงานได้รับคว อ่านต่อ...
  เวที “แต่ง เติม เสริมความรู้ สู่การเป็นพื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ”  เครือข่ายคนไทยไร้พุง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม จัดการอบรมความรู้ เวที “แต่ง เติม เสริมความรู้ สู่การเป็นพื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ” วันที่ 14 ก.ค. 56 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสยาม ใ อ่านต่อ...
  “How to be fit & firm in the right way” KONE Public Company Limited  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ KONE Public Company Limited จัดกิจกรรม “How to be fit & firm in the right way” ในวันที่ 16 พ.ค. 56 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BMI Fighting อ่านต่อ...
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "นำเสนอผลการระดมสมอง 5 องค์กรวิชาชีพ ในการจัดการโรคอ้วน และ อ้วนลงพุง"  เครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "นำเสนอผลการระดมสมอง 5 องค์กรวิชาชีพ ในการจัดการโรคอ้วน และ อ้วนลงพุง" ในวันที่ 11 เมย.56 อ่านต่อ...
  งานกีฬามหามงคล ปี 2556  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้ร่วมออกบูธในงานมหกรรมกีฬามหามงคล 2556 วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ค. 56 ณ บริเวณสนามหลวง อ่านต่อ...
  ประชุมประจำปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ออกบูธแจกสื่อสนับสนุนโครงการจัดการโรคอ้วน/อ้วนลงพุ อ่านต่อ...
  จัดกิจกรรมที่บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้บริหาร และฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTB General Services Co., Ltd.) อ่านต่อ...
  กิจกรรม "สุขพอดี ชีวิตดีพอ เริ่มต้นวันนี้ที่ตัวคุณ" ณ บริเวณลานในห้างสรรพสินค้าซีคอน ศรีนครินทร์  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งทีมงานเข้าร่วมออกบูธในกิจกรรม "สุขพอดี ชีวิตดีพอ เริ่มต้นวันนี้ที่ตัวคุณ" ณ บริเวณลานในห้างสรรพสินค้าซีคอน ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 19-20 ม.ค.56 อ่านต่อ...
  กิจกรรม "เซนต์คาเบรียลร่วมใจสลายพุง"  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "เซนต์คาเบรียลร่วมใจสลายพุง" เมื่อวันที่ 19 ม.ค.56 ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล มีนักเรียน ผู้ปกครอง และครูเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน อ่านต่อ...
  ให้คำแนะนำด้านโภชนาการแก่เจ้าหน้าที่ สสส.  วันที่ 3 ธ.ค. 55 เครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้จัดบูธให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำแนะนำด้านโภชนาการแก่เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) อ่านต่อ...
  มหกรรมลดพุงคนกรุงเทพฯ 2012  วันที่ 3 พ.ย. 55 เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางรัก, หนองแขม, ราชเทวี และภาษีเจริญ ซึ่งเป็นเขตนำร่องโครงการมหานครแห่งสุขภาพ ได้จัดงาน "มหกรรมลดพุงคนกรุงเทพ 2012" อ่านต่อ...
  แนวทางเวชปฏิบัติการดูแล ป้องกัน และรักษาโรคอ้วนในเด็ก  เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 55 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และเครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดการอบรม แนวทางเวชปฏิบัติการดูแล ป้องกัน และรักษาโรคอ้วนในเด็ก อ่านต่อ...
  การออกบูธกิจกรรมเพื่อสุขภาวะคนกรุงเทพ "ลัด..เลี้ยว..เที่ยวภาษีเจริญ"  วันที่ 9-10 พ.ย. 55 เขตภาษีเจริญ ร่วมกับ สสส. ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค มหาวิทยาลัยสยาม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรม "ลัด..เลี้ยว..เที่ยวภาษีเจริญ" อ่านต่อ...
  กิจกรรมสำหรับประชาชนเนื่องในวันเบาหวานโลก 2555  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับประชาชนเนื่องในวันเบาหวานโลก 2555 จัดโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 55 ที่สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS อ่านต่อ...
  กระบวนการจัดการภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงให้ประสบความสำเร็จ  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ “กระบวนการจัดการภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงให้ประสบความสำเร็จ” เมื่อวันที่ 1-2 พ.ย. 55 อ่านต่อ...
  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างสุขภาพในเขตชุมชนเมือง”  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างสุขภาพในเขตชุมชนเมือง” สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน, ผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านโภชนาการ และการออกกำลังกาย / การมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งจะลงไปปฏิบัติงานในโครงการ “มหานครแห่งสุขภาพ” อ่านต่อ...
  รวมพลังหญิงไทย ลดอ้วน ลดโรค สร้างบุญช่วงเข้าพรรษา  กิจกรรม "รวมพลังหญิงไทย ลดอ้วน ลดโรค สร้างบุญช่วงเข้าพรรษา" โดย สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับ เครือข่ายคนไทยไร้พุง กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย และวิทยาลัยวิ... อ่านต่อ...
  มหกรรมสาธารณสุขรวมพลังสร้างสุขภาพ ครั้งที่ 3 เทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี  ภาพกิจกรรมงานมหกรรมสาธารณสุขรวมพลังสร้างสุขภาพ ครั้งที่ 3 เทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี วันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 55 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา เริ่มต้นงานด้วย พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ่านต่อ...
  มหานครแห่งสุขภาพ ย่างก้าวใหม่สู่สังคมสร้างเสริมสุขภาพ  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายอื่นๆ จัดโครงการ มหานครแห่งสุขภาพ เพื่อมุ่งหวังให้คนกรุงมีสุขภาพที่ดี อ่านต่อ...
  ภาพกิจกรรมโครงการรวมใจลดพุงทั่วไทยฯ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมโครงการรวมใจลดพุงทั่วไทยถวายไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อ่านต่อ...
  มหกรรมกีฬามหามงคล ประจำปี 2555  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุงและภาคีเครือข่ายอื่นๆ จัดกิจกรรมในโครงการมหกรรมกีฬามหามงคล ประจำปี 2555 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคลที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา อ่านต่อ...
  กิจกรรมรวมใจลดพุงทั่วไทย ถวายไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา "โรงพยาบาลบ้านโป่ง"  เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านโป่ง ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลดน้ำหนักและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมโครงการลดพุงทั่วไทย ถวายไท อ่านต่อ...
  กิจกรรมลดพุงทั่วไทยฯ "วชิรพยาบาล ครั้งที่ 3"  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้จัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการลดพุงทั่วไทย ถวายไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา อ่านต่อ...
  โครงการสัมมนา "เรียนรู้ สู้น้ำ"  เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายคนไทยไร้พุง อ่านต่อ...
  โครงการ “คนไทยร่วมใจ พื้นภัยน้ำท่วม 54”  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและคมนา อ่านต่อ...
  โครงการ "รวมใจลดพุงทั่วไทยถวายไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔"  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงห่วงใยสุขภาพของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ร อ่านต่อ...

 

  สาระดีเพื่อสุขภาพ
พนักงานออฟฟิศ ต้องคิดก่อนจะกิน
อาหารเช้าสำคัญต่อลูกน้อยอย่างไร
ผู้สูงวัยกินดี มีภูมิคุ้มกัน ต้านโควิด
การออกกำลังกายกับการลดความรุนแรงของการติดเชื้อ โควิด-19
Healthy Hydration: น้ำเปล่า ตัวช่วยสุขภาพดี ที่ร่างกายขาดไม่ได้
3 อาหารคลายเครียด ช่วยคุณลดความเครียด อารมณ์ดี สุขภาพดี
ทำไมการฟังเพลงถึงช่วยให้เราออกกำลังกายได้ดีขึ้น ?
ปรับพฤติกรรมการกิน ลดเค็มง่ายๆ ไตไม่พัง ความดันไม่พุ่ง
กิน “พริก” อายุยืนกว่า
ชีวิตดีขึ้น หลังจัดโต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน ครั้งเดียว
กินเค้ก(และขนมหวาน)อย่างไร ให้สุขภาพดี
กิน IF อย่างไร ให้น้ำหนักลดอย่างยั่งยืน
Shopping แบบเฮลท์ตี้ กินดีกับนักกำหนดอาหาร
เหน็บ...เจ็บชาปลายมือ เท้า ขา เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
สั่งชาบูเดลิเวอรี กินอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ
เมนูไข่แปรรูป กินอย่างไรให้ปลอดภัย
คุมอาหาร ปรับตัวมานานแล้ว "หลุด" จะกลับไปต่ออย่างไรดี
โจ๊กกับปาท่องโก๋ อาหารเช้าคู่หูที่ต้องระวัง
กินอาหารสำเร็จรูป พร้อมรับประทานอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ
หมูแผ่น หมูหยอง ของอร่อยที่ต้องระวัง
ผักกาดดอง ของที่ต้องติดบ้าน แล้วเราจะกินยังไงดีล่ะ
ขิง กินแล้วป้องกันโควิดจริงหรือไม่
ผลไม้ที่ควรมีติดไว้ในตู้เย็น
การเจริญสติ-สมาธิ ช่วยลดโอกาสปอดอักเสบรุนแรงและการตายจากโควิด 19 ได้อย่างไร
ดื่มนมอย่างไร ให้ยังฟิต แม้ต้องอยู่ติดบ้าน
ขวดเดียวเอาอยู่ เลือกน้ำมันอย่างไรให้เอาอยู่ในทุกเมนู
สามเกลอ สามสมุนไพรมีไว้ติดบ้าน รับรองชีวิตไม่จืดชืด
วิธีเก็บรักษาเนื้อสัตว์และแหล่งโปรตีนให้เหมาะสม
อ้วนกับโควิด-19
หม่าล่า เมนูยอดฮิต กินอย่างไรให้สุขภาพดี๊ดี
เคล็ดไม่ลับ ขยับตัวเพิ่มขึ้น
6 เป้าหมายสำคัญ เพื่อมุ่งสู่การลดความดันสูง
Healthy Break เบรคนี้ ดี(ต่อสุขภาพ) แน่
9 วิธี ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
เรื่องของถั่ว
8 วิธี ในการกินชานมไข่มุก ให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
ุ6 วิธีเลือกนมถั่วเหลืองให้ได้คุณค่า...น่าดื่ม
ลดน้ำหนักตามประสา คนมีปัญหาหัวใจ
อ้วนลงพุงสัมพันธ์ความดันสูง
ตับถูกไขมันเกาะ ไม่ใช่แค่เพราะดื่มเหล้า
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” พฤศจิกายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” ตุลาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” กันยายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” สิงหาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” กรกฏาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” มิถุนายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” พฤษภาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” เมษายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” มีนาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” กุมภาพันธ์
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” มกราคม
หวานจับใจ
มะเร็งกับเนื้อแปรรูปแบบไทยๆ
ขนมและอาหารหน้าโรงเรียน : ประเด็นระดับชาติของเยาวชนไทย
หุ่นดีได้ ด้วยอาหารกากๆ !!?!!
หมุนเวียน ปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน ตอน 1 อาหารทั่วไปที่กินทุกวัน
หมุนเวียน ปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน ตอน 2 เครื่องดื่มแก้วโปรด
หมุนเวียน ปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน ตอน 3 ขนม ของหวาน อาหารล้างปาก
หิวแหลก โหยของหวาน ก่อนมีรอบเดือน
สวนล้างลำไส้ ไม่ดีอย่างไร??
หรือเราจะอ้วนเพราะชอบกินเค็มv
แก่ง่าย ตายไว เพราะใส่ครีมเทียม
กินเหล้า = เผละ
มาปาร์ตี้แบบคนหุ่นดี รับปีใหม่กันดีกว่า
ลดน้ำหนักด้วยอาหารอิ่มนาน
แบคทีเรียช่วยอ้วน กับ แบคทีเรียช่วยผอม
เลือกสลัดบาร์อย่างไรให้หุ่นดี
อ้วนได้ ไม่ต้องพยายาม เพราะ..ฮอร์โมนเครียด
สุขภาพดีด้วยถั่ว
ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แบบไทยๆ กับการควบคุมน้ำหนัก
การออกกำลังกายในช่วงที่อากาศร้อน
แก้ปัญหาผอมแห้งแต่พุงแซงล้ำหน้า
ความหิว ความอยากอาหาร ความอิ่ม คืออะไร
มากินคลายร้อนแบบผอมๆ กันดีกว่า!!!
ลูกอ้วนและนอนกรน...เรื่องไม่ธรรมดา
ว่าด้วยเรื่อง "หมูกรอบ"
กาแฟลดความอ้วน ผอมชัวร์หรือมั่วนิ่ม??!!
อ้วนเพราะดื้อต่อฮอร์โมนอิ่ม
วาเลนไทน์นี้ หุ่นดีด้วยช็อกโกแลต
เรื่องเล่า เราเคยอ้วน....ณัฐพนธ์ ไข่งาม (นัท)
ไขมันกินได้....เลือกให้ถูกกินให้พอดี ช่วยลดน้ำหนักได้
ฝึกสมาธิในการกินช่วยลดอ้วนลดพุง
เด็กอ้วนกับการออกกำลังกาย
5 วิธีจัดการกับฮอร์โมนหิว
วิธีลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ลดไขมันเฉพาะส่วนที่ดีที่สุด ต้องทำอย่างไร?
ออกกำลังอย่างไร เมื่อไม่มีเวลาออกกำลัง
ฉลองปีใหม่อย่างไร...ไม่ให้บั่นทอนสุขภาพ
ปาร์ตี้ปิ้งย่าง สังสรรค์เซลล์มะเร็ง
กระเช้าปีใหม่ : ควรเลี่ยง ควรเลือก และตัวลวง!
ให้เหล้า = แช่ง ให้เค้กปีใหม่ = ?
บ้านของคนผอม
แฉด้านมืดยาลดความอ้วน!
นอนดึก เกี่ยวอะไรกับ อ้วนและเตี้ย?
การเสพติดอาหาร
Mindful eating ฝึกกินอย่างมีสติ
ชาอู่หลงช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ?
การเตรียมน้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อย
สัญญาณที่บอกว่าคุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก
เบื้องหลังความผอมของคนอ้วน
ปัญหาสุขภาพของเด็กโรคอ้วน
กินเจอย่างไรให้ไม่อ้วน
ความอ้วนทำร้ายผิวพรรณอย่างไร
อ้วน-กลม-หนา เพราะชานมไข่มุก
อ้วน...เพิ่มเข่าเสื่อม
ชวนกันมาเดินดีกว่า
ฉลากโภชนาการ อ่านเป็น ได้ประโยชน์
กินน้ำตาลมากต้นเหตุแห่งความชรา
เคล็ดลับชะลอวัย ไม่อ้วน ไม่แก่
การฝึกลมหายใจ
วิวัฒนาการของดัชนีบ่งชี้ปัญหาน้ำหนักเกินและอ้วน
การนอนน้อยกับโรคอ้วน
เด็กอ้วนกับอาการของระบบหายใจ
เคล็ดลับ 'กินอย่างฉลาด' ปราศจากโรค
ขยับ-กำจัดโรค
กินปลาอย่างไร : ต้ม นึ่ง หรือ ทอด
เก็บตกความรู้ด้านโภชนาการจากงาน "สุขพอดี ชีวิตดีพอฯ"
เตือน! “ช็อกโกแลต” วาเลนไทน์ทำตัวฉุ
กินปลา ”เป็นตัว” ดีอย่างไร
เอชดีแอล (ไขมันดี) ลดมะเร็ง โรคหัวใจ
"ขจัด 4 วายร้ายให้ไกลตัว"
“ขนมเข่ง” กินให้ถูกไม่อ้วนแน่
8 ข้อควรจำ เลือกรับประทานอาหารในงานเลี้ยง
พิจารณาตนเองก่อนออกกำลังกาย
การออกกำลังกายด้วยยางยืด
การเดินเพื่อสุขภาพ
รอบเอวไม่ควรเกินครึ่งของความสูง
เบาหวานกับโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง
ออกกำลังอย่างเดียว ลดน้ำหนักได้ไหม
การเดิน….ผู้ป่วยเบาหวานอายุยืน
12.12.12 สำคัญอย่างไรต่อสุขภาพ
ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเจาะเลือดได้ไหม?
"คิดเอง ทำได้ ห่างไกลโรค" นำสู่ปฏิบัติเรื่องอาหาร
บอกลา 4 โรคมหาภัย เบาหวาน ความดัน อ้วน มะเร็ง
สารอาหารที่ช่วยคลายเครียด
Copyright © 2011 เครือข่ายคนไทยไร้พุง อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-716-6744 ต่อ 25 แฟกซ์ 02-718-1652
อีเมล์ raipoong@gmail.com